Egyházi tulajdonjog vita

Egy 2011-ben indult tulajdonjogi vita végére került pont 2019 október 3-dikán Eszéken. A Kálvini Egyházhoz szakadt kopácsi reformátusok a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház kopácsi gyülekezetének ingatlanjait próbálták névváltoztatással az elszakadtak gyülekezetének nevére íratni. A Kopácsi Kettős János helyi lelkipásztor és a presbitérium alperesként védte az egyház ingatlantulajdonait a bíróságon nyolc éven át. Az elszakadt egykori hívek Jakab Sándor vezetésével és néhány kopácsi személy és politikus támogatásával felperesként másodfokon is elvesztették a pert, mert az egyházi és világi törvények szerint sem lehetséges, hogy földhivatali átíratással egy egyházból kiszakadt csoport nevére kerülhessen templom, parókia, kert, vagy egyházi föld.

A bíróság tanúkat hallgatott meg. Gamos Igor, – aki Jakab Sándor elmondása szerint a Kálvini Egyház világi vezetőjének évek óta helyettese lehet úgy, hogy soha nem konfirmált – Kel József és Csáti Szabó Lajos vallomásaiból kiderül, hogy saját egyházuk alkotmányát hiányosan ismerik és alkalmazzák annak ellenére, hogy nagy értékek és örökségek sorsáról kezdeményeztek vitát. Hivatkozásaik alapja a Lángh Endre által félrevezetett Horvát Vallásügyi Államtitkárság elismerő nyilatkozata, melyet bírósági döntések fölébe helyeztek.

A mostani végzés többek között kimondja, hogy felperesi keresetük teljességgel megalapozatlan és “A felperest kötelezik 15 napon belül az alperesnek a 40250 HRK polgári költségek megtérítésére.”

Így végül nagyon hasznos az az összeg, amit a Generális Konvent püspökei és Balog Zoltán alapítványi elnök a Kálvini Egyház részére adományoz. Közvetetten Kopácsi Kettős János, a HMRKE püspöke és a Zsinat ebből a perköltségből védte meg a kopácsi reformátusok templomát, parókiáját attól, hogy az ingatlanok illetéktelen kezekbe kerüljenek.

Mint ismeretes, a kopácsi református templom és lelkészlak háborús romokból való újjáépítése a kétezres évek elején magyar állami támogatásból valósult meg.

A kopácsi református templom a templomkert (É-Ny) felöl, 2019