Egyeztető tárgyalások kilátásban

Hamarosan megkezdődnek az egyeztető tárgyalások a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház vezetősége és az 1999-ben alakult Kálvini Egyház lelkészei és gyülekezetei között az átvétel feltételeiről és a gyülekezeti munka folytatásáról. A jogerős végzés szellemében kell kialakítania minkét félnek a kölcsönösen elfogadható kereteket, melyeken belül helyreállhat a rend a református alkotmányosság és méltányosság, valamint kegyesség alapjain és a jogosult helyi gyülekezetek ismét birtokukba vehetik vagyonukat. Ez utóbbiakat évtizedeken keresztül – a jogerős végzésben említett “hamis eljárás”- segítségével egy, a horvátországi reformátusoktól elkülönült társaság használta.

A rendezés érintheti a ’90-es évek háború utáni időszakának éveit és az azóta eltelt időszakot is. Egyelőre a Kálvini Egyház lelkészei és tagjai részéről érkezett szándéknyilatkozatokat fogadta a Kopácson működő Püspöki Hivatal.

Reméljük, hogy bölcsességgel és őszinteséggel, a krisztusi egyenes úton járva sikerrel jár az eddig szembenálló új egyház és tagsága, és él a megbékélés nyújtotta lehetőséggel, mely az evangélium örökségének felmutatásával mutatja jeleit és bontakozhat ki ismét az egység irányában, Horvátországban.