Adomány – Kárpátalja

Útnak indult az első kárpátaljaiaknak készített adomány szállítmány Hercegszöllősről 2022 április 10-én. A csomagokat a gyülekezeti tagok ajánlották fel Hercegszöllősön, Csúzán és Vörösmarton. Az élelmiszer mellett tisztálkodó szerek, ruhaneműk, valamint 4500 Kuna pénzadomány is a csomag részét képezi és egy hét múlva lezárul a dél-baranyai – szlavóniai gyülekezetekben is a gyűjtés, aminek felajánlásait egy másik szállítmány részére gyűjtjük.
Köszönjük az adakozóknak a felajánlásokat, hamarosan beszámolunk azokról a helyekről is, ahol célba érnek a csomagok.

Mint ismeretes és korábbi felhívásainkban szerepelt, a Horvátországi magyar református közösségek gyújtést szervezetek a kárpátaljai háborúságban szenvedők részére, elsősorban az otthon maradott közösségekben élők javára. Természetbeni adományaikat Szentlászlón, Kopácson, Vörösmarton és Csúzán a helyi lelkészi hivatalban, vagy a gondnok elérhetőségén adhatják le az adakozó szándékú hívek.

Pénzbeli adományokat “Kárpátalja” megjegyzéssel a gyülekezeti pénztárba, illetve az alábbi horvátországi, illetve magyarországi egyházi számlára fizethetnek be átutalással:
Horvátországban:
Számlatulajdonos: Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj
Broj Vašeg transakcijskog računa – IBAN (IBAN Számlaszám): HR65 2500 0091 1015 1973 5
SWIFT adresa / BIC Addiko Bank d.d. Zagreb (Számlavezető Bank Swift kódja): HAABHR22
Számlavezető Bank neve: Addiko Bank d.d.
Magyarországon:
Számlatulajdonos: (HMRKE) Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház
Számlaszám: 16200230-10032031
IBAN Számlaszám: HU48162002301003203100000000
Számlavezető Bank Swift kódja: HBWEHUHB
Számlavezető Bank neve: Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.