A kórógyiak bölcsessége…

A kórógyiak bölcsessége

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyházhoz (HMRKE) tartozó kórógyi református templomban ökumenikus szertartásra került sor február 10-én – adta tudtul a széles nyilvánosság részére az interneten a résztvevő felekezetek egyik képviselője. Az alkalomról képeket is csatoltak a híradás mellé.

Az imagyűlésen megjelent egyházak képviselői folyamatosan izgatják a helyi közösség tagjait és demonstratív módon maguknak tulajdonítanak olyan jogokat, amelyekkel nem rendelkeznek. A gyülekezet templomát és ingatlanjait engedély és hozzájárulás nélkül sajátjaikként használják. A résztvevők között volt a szomszédos településeken működő Római Katolikus Egyház és a szabadegyházak közösségéhez tartozó Isten Egyháza plébánosa és lelkésze, valamint a szomszéd település polgármestere is, hogy személyével próbáljon nyomást gyakorolni Kórógy református híveire. Az alkalmat az 1999-ben megalakult, és jelenleg Kálvini Egyház néven jegyzett egyházi közösség szervezte Szenn Péter laikus püspök irányításával, aki a Magyarországi Református Egyház horvátországi bábjaként szervezkedik a helyi- és országszerte működő hitvalló református közösségek bomlasztása érdekében.

Mint ismeretes, a kórógyi református templom és egyéb hozzá tartozó ingatlanok (parókia, kert, földek) a HMRKE közösségéhez tartoznak. Ez az egyház a volt Jugoszláviai Keresztyén Református Egyház törvényes horvátországi jogutódja. Az egyháztól 1999-ben kivált hívekből megalakult Kálvini Egyház részéről indított hamis földhivatali eljárások egy időre összezavarták az állami ingatlannyilvántartást, de a csalások feltárása és az eredeti állapotok helyreállítása mára tisztázódott.

Szenn Péter lába alól már Kopácson és Harasztiban is kicsúszott a talaj. Beiktatása helyszínéről már korábban el kellett költöznie, mert a helyiek megértették, hogy hamis fundamentumra nem lehet építkezni hosszú távon. Lelkészei felesége és a törvénytelen sepsei bojtár kivételével már megtagadták tevékenységét, ezért most anyagi függőség fenntartásával és más felekezetek megtévesztésével kívánja elérni célját.

A kórógyi reformátusok nem ültek fel – egyébként az ingatlanhasználat tekintetében törvénytelen – kezdeményezésének, az alkalmon a hivatalos képviselők mellett nem vett részt a gyűlésen a település lakói közül az érintetteken kívül senki. Sajnálatos, hogy az ökümené – a világ összes keresztény egyházának egyesítésére indult mozgalom – neve alatt önös érdekű és közösségeinktől idegen szellemiségű kezdeményezést támogatnak a volt jelenlévők. Ezzel szembemennek azzal, ami egyébként egyházi vezetőknek különösen fontos közös feladata volna, hogy ugyanis minden ember üdvösségére, szóval és tettel, közösen hirdessék az evangéliumot, valamint, hogy Isten üzenetét nem személyválogató módon, hanem az egész nép előtt közösen jelenítsék meg.

Örvendetes, hogy a kórógyi református gyülekezet tagjai átlátták a helyzet álságosságát és manipulatív szándékát, és nem jelentek meg a korábban már hitelüket vesztett egykori vezetőik szertartásán. Az őshonos helyi gyülekezet képviselői megteszik a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy nevükkel ne lehessen a továbbiakban visszaélni és bomlasztani az amúgy is megtört létszámú református közösség életét.

(Photo: U Korođu održana ekumenska molitva za jedinstvo kršćana.
Župa Tordinci)