Archive For 2019.12.13.

Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere és küldöttek látogatása Szentlászlón

Pásztor Béla polgármester, 2019. Szentlászló

 

Pásztor Béla, a pest megyei Veresegyház polgármestere 15 fős küldöttséggel érkezett Szentlászlóra 2019. október 31.-én, a templom újjáépítésének ünnepségére. Az istentiszteletet és koszorúzást követően a szeretet ebédre megterített, 250 fős nagyteremben gyülekező helyiek és vendégeik előtt emelkedett szólásra.

„Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a magyar-, a szerb- és a horvát ajkúakat. Köszönöm a meghívást mindannyiunk nevében, akik Veresegyházról érkeztünk. 15-en jöttünk, különböző intézmények képviselőiként, képviselőként és köztisztviselőként. Boldogok vagyunk, hogy egy húsz évvel ezelőtt elkezdett akció ilyen sikeresen zárult. Bennünket a Magyarok Világszövetsége, Patrubány Miklós úr, és a Szövetséggel együtt dolgozó Dobos László szlovákiai író és politikus kért föl arra, hogy segítséget nyújtsunk. Az első tárgyaláson, ahol Ferencz László járási polgármester úr részt vett, ellátogattunk Szentlászlóra is. Láttuk ezt a falut, amelyben egyetlen élő embert láttunk, – holtat nem láttunk, – aki egy portán pucolta a téglát. Megkérdeztük, hogy miért pucolja? Azt válaszolta, hogy hátha épít még valaki belőle házat. Ahogyan Patrubány Miklós úr mondta, a házakon nem volt tető, nem volt ajtó és nem volt ablak. Egy romtelep volt a település.

Látszott, hogy kézi erővel nem sok mindent tudunk csinálni. Ezért segítséget kértünk a köztünk is itt levő Szlovák Zsolt vállalkozótól, aki az egész szállító kapacitásával, markoló gépeivel, teherautóival, munkásaival felvonult ide. Egy hétig itt laktak egy beton bunkerben, és megtisztították az utakat, a közterületeket, hogy ebben a faluban mozogni lehessen. Nyilvánosság előtt is megköszönöm Szlovák Zsoltnak a nagylelkű adományát, amelyet önként ajánlott fel, egy fillér ellenszolgáltatás nélkül. Köszönjük mindnyájuknak, hogy együtt lehetünk ma… tartson ez a baráti kapcsolat nagyon sokáig, mert mindannyiunk lelkének ez az éltető ereje.

A legnagyobb öröm a másik emberen, a másik falun, városon történő segítség. Azt kívánom, hogy Szentlászló lelke legyen mindig boldog, és ha megerősödik, akkor segítsen hasonló módon más településen. Ismételten köszönöm a meghívást, örömmel vagyunk Önökkel együtt, ünneplünk mindannyian boldogan.”

A veresiek ajándékának átadása a szentlászlói reformátusok részére. 2019. okt. 31.

 

Ajándékként átnyújtott a helyi lelkipásztornak egy Szentlászlóról készült kerámiát, melyet a gyülekezet a gyülekezeti teremben helyezett el a veresegyháziak segítségére emlékezve. Pásztor Béla kiemelte a jelenlévő Kelemen Dávid és Ferencz László, valamint Bajusz János és Dezső László újjáépítésben vállalt szerepét, mint akik megismerkedésük idejében fiatalokként nagy szerepet vállaltak a falu érdekében. Isten áldja Szentlászlót, az itt élő minden nemzetiséget.

 

Ferencz László, volt járási vezető üdvözlése, 2019. Szentlászló.

Ferencz László, mint egyike azoknak a jelenlévő személyeknek, akik elsőként felvették a Szentlászló nevét viselő településekkel a kapcsolatot szólt ezután az egybegyűltekhez. Elmondta, hogy az együttműködés kezdetben a magyarországi Szentlászló nevet viselő települések irányába indult, de pár évet követően kiterjedt az egész Kárpát medencére. Húsz év után az együttműködésben résztvevők közül sokan megöregedtek, de most ismét találkozhattak, és az új arcok mellett sokan felismerhették egymást. Húsz év gyümölcsét láthattuk ma egy nagyon jól sikerült program keretében. Az elmúlt időszak eredményeiért köszönetét fejezte ki mindenkinek aki előbb, vagy később a közös munkához csatlakozott.

Ferencz Lászlót követte köszöntésével az Ernőfalvai Járás nevében a járás képviselője. Elmondta, hogy jó érzéssel töltötte el az, hogy közösen ünnepelhettük ma a szentlászlói református templom teljes felújítását. Örömmel töltötte el, hogy mind a Magyar-, mind a Horvát Kormány felismerte a szentlászlói templom felújításának jelentőségét és számosan csatlakoztak a programhoz. Hívőkként elmondhatjuk, hogy nekünk a templom az Isten háza, ahová köszönetet mondani és fohászkodni járunk. Kívánsága szerint a szentlászlói templom legyen a jövőben az a hely, ahol a közösség erősödik, ahol a gyülekezet egybegyűl és közösen magának és másoknak is segítségére lehet. A gyülekezet lelkipásztorának megköszönte mindazt, amit a templomért, és különösen a hívekért tett, és munkája folytatásához jó egészséget kívánt. A felújított templom jó alapja a gyülekezet további felvirágoztatásának.

 

Kelemen Dávid iskolaigazgatót köszönti Pásztor Béla polgármester, 2019. október 31., Szentlászló

Az Ernőfalvi Járás képviselője szólt az egybegyűltekhez. Szentlászló, 2019. október 31.

 

Kettős Attila lelkipásztor ezek után megköszönte mindenkinek a jelenlétét Szentlászlói Református Egyházközség ünnepségén. A Reformáció egyik vezérgondolatát és hitvallását idézte: Egyedül Istené a dicsőség! Ez hálaadásra buzdít mindnyájunkat, bármilyen módon és igyekezettel vettünk is részt abban a közös munkában, amelynek végső célja nem más, mint Istennek mindent jóra fordító akaratát és segítségét felmutatni az egész világ előtt. Isten kegyelme és dicsősége mutatkozzon meg hasonló módon minden megjelent testvérünk életében és otthoni közösségében úgy, ahogy azt Szentlászlón is megtapasztalhattuk. Az Isten adjon nekünk olyan további alkalmakat jelen ünnepünk mellett a hétköznapokban is, melyeken tudunk találkozni és beszélgetni egymással. A távolról és az elmúlt időszakban érkezett támogatások és támogatók mellett megköszönte mindazoknak a munkáját is, akik a mai találkozás és együttlét sikerében közreműködtek. Felajánlásaikkal lehetett gazdagon megterítve az asztal étellel itallal, biztonságos a hosszú autóút a messziről érkezők számára, szállás készítve azoknak a vendégeinknek, akik az estét is velünk töltötték ezen az október végi napon a szentlászlói reformátusok közösségében.

Mindezek a beszédek után az étel előtti imádság elmondásával megkezdődött a szeretet ebéd a 250 főre megterített közösségi házban.

 

A Magyarok Világszövetsége elnöke Szentlászlón

Patrubány Miklós elnök (MVSZ)
Patrubány Miklós elnök (MVSZ)

A Szentlászlói Kultúrházban Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke köszöntötte 2019. október 31-én a jelenlévőket az alábbi szavakkal:

„Meghatódva vettem részt a mai ünnepségen, mert felidéződtek bennem azok a jelenetek, melyeket 22 évvel ezelőtt megtapasztaltam ebben a faluban. Amikor 1997 elején kivonták az ENSZ békefenntartó csapatokat innen, melyek orosz csapatok voltak, és amikor még nem térhetett vissza a falu népessége, hiszen ez nem volt még Horvátországnak átadott terület, másnap itt voltam, mint a Magyarok Világszövetségének elnökhelyettese.”

Patrubány Miklós felidézte, hogy Zakariás Attila építésszel és a helyi vezetőséggel együtt szervezték és irányították a székelyföldi ácsok szentlászlói újjáépítő munkáját nagy részben saját anyagi erejéből. Láthattuk, hogy a templom állapotának legkritikusabb szakaszában, a teljes összeomlást megelőzve két hónap alatt újra tető volt a templomon. Szavai szerint egyetlen ház sem állt akkor Szentlászlón, a romokból kellett mindent újjáépíteni. „Visszaemlékszem, hogy Ferencz László volt a polgármester, és Gajnok Illés úr a presbitérium részéről volt folyamatosan jelen. Eszékről szivárogtak ki az emberek, hogy kezdjék az újjáépítést.

Meghirdettük a Magyarok Világszövetsége nevében a Szentlászló Újjáépítése programot, amellyel az egész baranyai háromszögben elpusztult magyar települések újjáépítését szerettük volna támogatni.” Az előzőekben elhangzott, hogy milyen hosszú a sora azoknak, akik a szentlászlói újjáépítésben részt vettek és Patrubány Miklós is köszönetet mondott azoknak a települési polgármestereknek Magyarország szerte, akik a Világszövetség munkáját támogatták. Veresegyház, Bakonyszentlászló, Vácszentlászló nevét említette először, mint azoknak a településeknek a nevét, „amelyek elsőként jelentkeztek a hívó szóra”. Hálaadással zárta szavait Isten felé, és mindenkinek köszönetet mondott, akik segítettek, hogy a település romjaiból újjáépülhessen. Patrubány Miklós elnök úr székely és erdélyi emberként ezután a Reformáció évfordulójára utalva felhívta a figyelmet arra, hogy „jól véssük az eszünkbe, hogy mi, Magyarok adtuk az emberiségnek a vallásszabadságot, mi iktattuk először törvénybe a felekezetek egyenlőségét, az 1568. évi Tordai Országgyűlésen.” Tavaly, ennek az országgyűlési határozatnak a 450 éves évfordulóján, a Magyarok Világszövetsége kezdeményezésére a január 7-i emléknapot a Vallásszabadság Napjává nyilvánította a Magyar Országgyűlés. „Reméljük, hogy január 7-dike nem csak Magyarországon lesz a vallásszabadság napja, hanem egész Európában, természetesen Horvátországot is ideértve, és az egész világon…

És végül, engedjenek meg egy záró gondolatot. Ahogy ma együtt ünnepeltem Önökkel, – Kiss Endre úrral, a sárospataki református lelkésszel együtt, akivel érkeztem, – és láttam ezt a virágzó gyülekezetet, ujjongott a lelkem és nevetett egyik szemem. Másik szemem viszont könnybe lábadt, mert nagyon szerettem volna, ha nem az istentisztelet végén, zárt körben énekeljük el a magyar Himnuszt és a Székely Himnuszt, hanem az istentisztelet keretében, és azok a szentlászlói kislányok, akik olyan szépen énekeltek, bárcsak egy magyar dalt is énekeltek volna. És azért lábadt könnybe a szemem, mert felsejlett itt a Szerémség határán, ahol vagyunk, hogy 4-500 évvel ezelőtt a Szerémség volt a legszebb magyar vidék. És miután Újlaki Bálinték ellen, akik Prágából a huszita tanítást hozták valóságos vallásháború indult, a katolikus egyház és sajnos a Magyar Királyság egyaránt fellépett, és szabályosan kiűzte a Szerémségből a magyarokat, mert ők huszita vallásúakká váltak. Ma már a Szerémségben alig lehet magyar embert találni. Nem szeretném, ha Szentlászlóra is ez a sors várna. Ebbéli szándékukban erősítse meg Önöket az Isten! Köszönöm, hogy itt lehettem.”

A MVSZ elnöke mondott beszédet az ünneplők előtt a Kultúrházban, 2019. október 31.-én
Go Top