Archive For 2019.12.12.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZENTLÁSZLÓN

Veréb József írását

olvashatjuk a Veresi Krónikában (Veresegyház hivatalos lapja – 2019. december havi számában).

„Amikor először jártam Szentlászlón, a házaknak nem volt ablaka és teteje. Derékba tört villanyoszlopok, leomlott falak, elszenesedett gerendák látványa fogadott. Jöttem, mert tenni akartam valamit az itt élőkért.” Szlovák Zsolt – Veresegyház

“A többségében magyarok lakta falu, a horvátországi Szentlászló a délszláv háború idején a leghősiesebb ellenállást tanúsította a „Nagy Szerbiáért” harcoló szerb csetnikek és a Jugoszláv Néphadsereg túlerejével szemben.

1991. október 1-jén az agresszorok akna vetőkkel és ágyúlövedékekkel lerombolták a falu református templomát és a több hónapig tartó harc folyamán a település szinte összes lakóházát. Az itt élő magyarok és horvátok életük árán is ellenálltak, míg végül a megmaradt emberek menekülésre kényszerültek. A 152 napon át tartó véres küzdelem komoly áldozatokat követelt, „akik idős koruk vagy sebesülésük miatt nem tudtak elmenekülni, azok mind odavesztek.”

A település 1998 nyaráig lakatlan maradt, időközben a természet visszahódította az ember alkotta és a hadsereg által könyörtelenül romba döntött építményeket. Az élet él és élni akar, a romeltakarítással elkezdődött az újjáépítés. 1998-ban a Magyarok Világszövetségének eszéki találkozójáról Szentlászlóra, az Árpád-kori magyar településre utazva, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere és Szlovák Zsolt vállalkozó a helyszínen szembesült a háború következményeivel.

Ezt követően Szlovák Zsolt kilenc munkatársával, négy teherautóval, két markolóval, a saját megélhetésüket biztosító rakománnyal, élelemmel, gyógyszerekkel és takarókkal felszerelkezve az elsők között érkezett a lerombolt településre. Jött, mert segíteni akart! Ahogy egy-egy telken végeztek a romok elhordásával, másnap már a visszatelepültek kezdték ásni és betonozni a házak alapjait.

Pásztor Béla polgármester a következőképpen emlékezett erre a szívszorító időszakra: „A Szlovákiában élő magyar író-politikus, Dobos László által szereztünk tudomást a horvát országi Szentlászló településen történtekről, az ott élő emberek kiszolgáltatott helyzetéről. Ennek okán Dobos úrral elmentünk a településre, ahol szörnyű látványban volt részünk. Romba dőlt építmények, elaknásított területek, felszaggatott vasúti sínpárak, járhatatlan utak mindenhol. Hogyan tudnánk segíteni? Felmerült a kérdés mindannyiunkban. Végül minden lehetőséget figyelembe véve, az engedélyek beszerzését követően a veresegyházi Szlovák Zsolt, – aki egy jó lelkű, tehetséges vállalkozó ember – segítőkezet nyújtott. A munkatársaival, erőgépekkel egy héten át romeltakarítást végeztek, majd ezt követően szép lassan beindulhatott az élet.”

Két évtizednyi idő telt el sok türelemmel és gyötrelemmel a település lakóházainak, középületeinek és templomának újjáépítése során. Szentlászló református temploma végül magyar kormányzati forrásból újult meg, így kerülhetett sor a 2019. október 31-i ünnepségre.

Veresegyház Város Önkormányzatának képviselő-testülete, és – a saját költségén a romeltakarításban segítséget nyújtó – Szlovák Zsolt, a Horvátországi Magyar Református Keresztény Egyház részéről az ünnepi alkalomra meghívást kapott, melynek az érintettek örömmel tettek eleget. A veresegyházi delegáció részt vett a szentlászlói református templom teljes körű újjáépítésének és a Reformáció évfordulójának ünnepségén, az ünnepi istentiszteleten. A templomi szertartás után megkoszorúzták a független Horvátországért folyó harcban elhunyt katonák és civil áldozatok emlékhelyét, majd ezt követően a falu lakosságával közös szeretetebéden vettek részt. Az ünnepség keretében Pásztor Béla polgármester és Szlovák Zsolt „Elismerő és Köszönő Oklevél” elismerésben részesült.”

VERÉB JÓZSEF

(in.: Veresi Krónika

Veresegyház hivatalos lapja – 2019. december hó.

https://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormanyzat/VeresiKronika/vk_1912.pdf )

Ádventi Kirándulás – Szenna

Adventi kirándulás résztvevői a szennai református templomban

A vörösmarti, csúzai és hercegszöllősi hívek ádventi kirándulása

De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, (Lukács ev. 1.13-14.)

A szennai református templom

A hercegszöllősi református gyülekezet 2019. december 7.-én ádventi kirándulást szervezett. Az előző évek gyakorlata szerint mára hagyománnyá vált az ádventi hetekben a gyülekezet és a szomszédos falvak hívei számára szervezett kirándulás. A karácsonyi hetek az ajándékozás jegyében telnek el, és ez a kirándulás is ajándék a hívek, érdeklődők számára. Nem csupán az ádveni koszorúk, kivilágított karácsonyfák megtekintése, hanem az ünnepekre való készülésnek lelki tartalommal való megerősödése, templomok meglátogatása, biblia versek olvasása és meghallgatása, ének, és imádság gyakorlása is egy keresztyén gyülekezeti kirándulás lényege. Az utazásunk során szinte egész nap együtt vagyunk, és így van alkalmunk találkozásra, beszélgetésre, társalgásra is.

A kirándulás alkalmával megnéztük a szigetvári Magyar – Török Barátság Parkot, Zrínyi Miklós és Szulejmán szobrát.

Ibafára látogattunk a Pipamúzeumba, ahol az ibafai rigmust lehetett megtanulni és gyakorolni nagy mulatság mellett: „Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa papi fapipa.”

Szennán, a református templomban a helybeli lelkipásztor tartott érdekes előadást a legszebb somogyi festett kazettás templomról.

A Lukács 1,13-14 biblia versek hangoztak el, hogy ádventi üzenetként szülessen meg a szívünkben a hit, szeretet és a reménység. Az énekeskönyv 428 énekét énekeltük el: „Mennyben lakó én Istenem, Vedd füledbe dicséretem!…”

A skanzenben látható régi somogyi házakat is megnéztük, majd a kaposvári ádventi vásár meglátogatásával fejeztük be a napot. Köszönjük Istennek, hogy áhitatra és tanulásra, közösségi alkalomra indító napot zárhattunk az utazásunk végén, hogy Krisztus születésének ünnepére készülve feltöltekezve a testvéri közösségben várhatjuk az örömhírt, evangéliumot délvidéki gyülekezeteinkben! Soli Deo Gloria!

A kirándulást Varga György lelkipásztor és Sója Bálint gondnok szervezték. Köszönet a fáradozásaikért!

Go Top