Gyülekezeti tagok látogatása Csúzán és Vörösmarton

Gyülekezeti tagok látogatása Csúzán és Vörösmarton a 2021. év végén és 2022. elején. Ember Lajos a legidősebb presbiterünk, Isten éltesse sokáig! (A képeken: Ember Lajos és Mária, Angyal Julianna, Major Mariska és Varga György lelkipásztor)

Közös imádságunk:

Istenünk, Téged kérünk, imádkozunk hozzád csonka szavainkkal, hogy add az áldásodat arra, hogy igyekezetünk az életben mindig a helyén legyen, hogy méltóképpen tudjunk felebarátainkkal közösséget alkotni, istentiszteletet tartani minden időben, s úgy ebben az órában is. Köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket, megőriztél minket az ide vezető úton, akár a közelből, akár távolabbi vidékről jöttünk. Imádkozunk azokért is, akik már nincsenek itt velünk, akik ma is biztosan itt lennének velünk, itt ülnének mellettünk a padokban, vagy otthon a rádió mellett, de már magadhoz hívtad őket. Urunk, Istenünk, azt is tudjuk, hogy saját erőnkből nem lennénk méltók arra, hogy előtted megálljunk. Tudjuk azt, hogy sokszor és sokat vétkezünk szavakkal és cselekedetekkel és mulasztásokkal, de köszönjük a Te végtelen kegyelmedet, mellyel lehetővé tetted, sőt méltóvá tettél bennünket arra, hogy bejöjjünk a Te házadba, az Igédet hallgassuk és imádságban hozzád szólhassunk. Imádkozunk azért, hogy a mai alkalom a Te templomodban, vagy otthonainkban, a mi csendes szobáinkban valódi istentisztelet lehessen a mi számunkra, és azoknak is, akik otthonaikból most lélekben vannak közöttünk: a betegekért, az idősekért. A Szentlélek tudjon valóságosan egybe- és összekötni velük bennünket. Téged kérünk, hogy légy jelen, segíts meg bennünket mindennapi igeolvasásunkban, és istentiszteleteinken szent igéd meghallgatásában és megértésében. Ámen.