Emlékezés sen. Sója Lajos főgondnokra

“… a megmaradás pedig a sok tanácsos által van.”
Példabeszédek Könyve 11:14

Nehéz szívvel, de mégis a jövőbe vetett reménységgel és örömteli hittel emlékezünk egykori főgondnokunk, sen. Sója Lajos halálának évfordulóján személyére és mindazokra, akik hozzá hasonló képpen az utóbbi évtizedek embert próbáló időszakában Istent, a keresztyén egyházat és a magyar nemzetet egyaránt példamutató hűséggel szolgálták.

Ma kilenc éve annak, hogy eltávozott örök hajlékába a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház főgondnoka és a hercegszöllősi reformátusok gondnoka, sen. Sója Lajos. 73 évet élt. 1986-tól gyülekezeti gondnok volt, 1999-től országos főgondnok, egészen 2013-ban bekövetkezett hirtelen és fájdalmas haláláig. Családja mellett is igazi családja volt az egyház. Nem volt olyan nap, amikor valamilyen szolgálatot ne vállalt és látott volna el a gyülekezet és közegyház érdekében. A hercegszöllősi református templom újjáépítése, a parókia rendbetétele volt legnagyobb álma. Sok évtizeden keresztül fáradságot és áldozatot nem kímélve kereste a segítséget helyben és idegenben, hogy amit eltervezett, azt Isten áldásával meg is valósíthassa. Törekvése sikerrel járt. Kitartása és elkötelezettsége felelősség vállalással társult. Reménytelennek látszó helyzetekben is tudott hűséges maradni a Krisztushoz, állhatatosságát megáldotta az Isten.

Ma már szinte természetesnek vesszük, hogy templomaink megújulnak. Hogy béke van szülőföldünkön. Nagy emberi erőfeszítéseknek és Isten különös áldásának köszönhető az, hogy ez mind lehetséges. Tudjuk azonban, hogy az emberi akarat és igyekezet is semmivé lenne a Szentlélek ma is közöttünk lévő áldása és megszentelése híján. Járnak közöttünk Szentlélektől megáldott emberek. Nagy szükségünk van rájuk. Tudjuk, hogy sen. Sója Lajos is ilyen ember volt. Népünk és hitünk megmaradásának súlya nyugodott a vállán, mint a fenti igében is idézett sok tanácsosén. Emléke legyen áldott, példája legyen tanulság és váljék sokakban életté a fiatal korosztály, a jövő nemzedékének tagjai között!

(Megemlékezésünk dátuma: 2022. január 19., Hercegszöllős)