Imádság Szentlászlón

Örökkévaló Mennyei Szent Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, előtted állunk meg és hajtjuk meg a fejünket imádságra ezen a mai nyugalom napján, és megköszönjük Neked ezt az alkalmat és ezt az órát, hogy adod, hogy elcsendesedjünk és ezt az órát Neked szenteljük. Istenünk, bizony olyan jó Téged dícsérni és magasztalni, ahogy a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus is felhívja erre a figyelmünket, hogy Téged lélekben és igazságban imádjunk. Igen, a mi Urunk, Jézus Krisztus szólít fel arra, hogy bízzuk rá magunkat mindig, s minden időben. Köszönjük, hogy Te valóban így hívsz bennünket önmagadhoz. Minden időben meg akarsz bennünket szólítani otthonunkban, vagy bárhol is legyünk ezen a világon. Köszönjük, hogy Te adod az újabb és újabb lehetőségeket arra, hogy veled találkozzunk, hogy előtted tudjunk hódolni, mint ezen a mai alkalmunkon is. Így kérünk, hogy áldj meg és szentelj meg bennünket akárhol is vagyunk, és így kérünk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket, amelyet imáinkban elmondunk. Te látod, hogy mennyi és mennyi terhet hordozunk, és mennyi lelki problémánk van. Tudjuk és hisszük, hogy Te ezekben is segíteni szeretnél, ezekhez is elegendő erőt akarsz belénk önteni, hogy mindezeket el tudjuk hordozni. Így kérünk Téged, Gondviselő Édes Atyánk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünknek szavait, áldd meg az igének hirdetését, hallgatását és szívünkbe fogadását. Ámen.