Archive For 2022.11.13.

Bellye – programunk a Reformáció napján

“építette ezen mostani templomunkat az elébbeni templomunkból a maga költségével Tiszteletes Vég Veresmarti Pál Uram Prédikátorságában 1705.-ik esztendőben.”

Bellye temploma ma is ezen a telken áll, bár felépítménye már nem hasonlít arra a régi korra, melyben alapították. 1805 körül a gyülekezet ismét templom építésébe fogott. A harmadik, azaz a mai templom 1809-ben készült el. 1855-ben készült el a torony, ami átvészelte a három év múlva keletkezett, fél falut elpusztító tűzvészt is. A templomot, a paplakot, a tanítólakást és az iskolát egy év múlva újjáépítették. A gyülekezetnek a kezdetektől az 1923-as államosításig mindvégig volt iskolája, tanítóinak neve 1771-től volt feljegyezve, az utolsó, sorban a tizenhatodik tanító Csépán János volt. A XX. század elején még egyszer átépítették a tetőzetet, ami végül a délszláv háborúban ismét elpusztult, szétbombázták, ismét felégették. Eddig az alkalomig a sorozatos átépítések és felújítások a 40 hold földnek és az áldozatkész gyülekezetnek voltak köszönhetők; ha adósságot kellett is fölvenni, azt egy éven belül mindig törlesztették.
Ha ma Bellyére látogatunk, mindennek már kevés nyomát találjuk, a gyülekezet a XIX. századtól kezdve a horvátországi reformátusok egyéb közösségeihez hasonlóan folyamatosan zsugorodott.
Mégis minden héten hangzik Isten igéje a falak között, az immáron sokadjára megújult templomban. Ha hideg van, télen a parókia egy helyisége fűthető fával, vagy aprítékkal.
Október utolsó napján a reggeli ködös idő után alkalmunk nyílt a délelőtti napsütésben megtartanunk az ünnepi istentiszteletet, melyen a környező településekről is érkeztek református népünk tagjai. Úrvacsorát helyi lelkipásztorok szolgálata mellett vendég lelkész osztott, ismeretlenül is testvérré válva egyként az Úrban. A közös éneklés és imádkozás is ezt az alkalmat segítette.

Hamarosan munkaprogram keretében összefogással takarítjuk a parókia padlását, hogy a felpakolt “cuccok” ne roppantsák össze a vályog és tégla falazatot, a födémgerendákat. Még tél előtt erre a kaláka munkára sort kell keríteni és az összefogásra hívjuk a falu és gyülekezeteink népét, nő és férfi testvéreinket. Jelentkezéseiket köszönettel fogadjuk ezen a fórumon is, üzenetben.

Képünk az október 31-i istentiszteleten és az azt követő szeretetvendégségen készültek, Bellyén. Jó erre emlékezni!

Go Top