Archive For 2022.01.05.

Obavijest

Biskupskom uredu Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj obratilo se više vjernika iz različitih župa, žaleći se na pojedince koji idu od vrata do vrata te traže potpise, OIB-ove i druge osobne podatke. Po informacijama koje dolaze do ovoga biskupskog ureda, osobe koje skupljaju potpise govore da to čine u ime Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj te da se ti potpisi trebaju predati nadležnim institucijama u Zagrebu. Sukladno određenim informacijama, te institucije su Komisija za odnose s vjerskim zajednicama i Vrhovni sud Republike Hrvatske kako bi se promijenila pravomoćna presuda nadležnog suda o pravnom sljedništvu Crkve. Naime, kao što smo ranije izvijestili javnost, nadležni sud Republike Hrvatske je pravomoćno utvrdio da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni slijednik Reformirane kršćanske crkve Jugoslavije odnosno Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj koja se osamostalila 30. siječnja 1993. godine.

Nezadovoljna ovakvom presudom Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj pokrenula je nekoliko izvanrednih pravnih lijekova i u tome smislu pokušava manipulirati i neupućenim vjerništvom, koje uvjerava da se ne radi o pravomoćnoj presudi te da se potpisima i peticijama može promijeniti sudska odluka. Svi koji daju svoje potpise osobama koje nisu ovlaštene da od njih traže podatke kao što je OIB i sl. riskiraju da se njihovi podaci zlouporabe. Također treba naglasiti da pravosuđe ne donosi svoje odluke na temelju pritisaka (dapače, to se može smatrati i kaznenim djelom) već na temelju Zakona i činjenica. To je sud kroz višegodišnje vođenje postupka i učinio, donijevši presudu kojom je nedvojbeno, pravomoćno i ovršno utvrđeno da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj pravni slijednik Reformirane crkve Jugoslavije. Iz toga proizlazi kako je u presudi obrazloženo da je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj nova vjerska zajednica nastala izdvajanjem od naše crkve 1999. godine.

Pravni status Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj nije doveden u pitanje. Ona i dalje djeluje temeljem Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica bez obzira što je kao nova crkva ustrojena 1999. godine. No, ne može više tvrditi da je ona pravna slijednica Reformirane crkve Jugoslavije.
Svaki vjernik koji pripada našim povijesnim župama ima pravo da istupi iz povijesne crkve i pristupi novoj, Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi. Naša crkva nikoga neće prisiljavati na članstvo. No, svatko mora znati da se tim činom odvaja iz povijesne Reformatske crkve u kojoj su bili njihovi preci. Isto tako i župe mogu na temelju svojih odluka, na način kako je propisano da župe donose odluke, istupiti iz povijesne Reformatske crkve. No, o takvoj nakani se treba obavijestiti Sinoda Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj koja će o tome donijeti konačno rješenje.

Ovim putem iznova obavještavamo javnost da je nadležni sud konačno i pravomoćno utvrdio da je Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj jedina Reformatska crkva s povijesnim kontinuitetom na ovim prostorima te obrazložio da se Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj izdvojila iz povijesne crkve 1999. godine. Svi oni koji vas uvjeravaju u suprotno, ne govore istinu i manupuliraju s vama. Isto tako pozivamo sve vjernike na oprez kod davanja osobnih podataka koje od vas traže neovlaštene osobe. Takvi potpisi mogu samo biti pritisci na sud što je nedozvoljena radnja. Pozivamo također sve reformatske vjernike na jedinstvo i ostanak u svojoj, povijesnoj Reformatskoj crkvi na ovim prostorima.
Soli Deo Gloria!

Biskupski ured Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj

KÖZLEMÉNY

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatalát több hívő is megkereste különböző egyházközségekből, panaszkodva olyan személyekre, akik házról házra járnak aláírást, OIB-t és egyéb személyes adatokat kérve. A püspöki hivatalhoz érkező információk szerint az aláírásgyűjtők azt állítják, hogy a Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház nevében gyűjtenek, és ezeket az aláírásokat át kell adniuk az illetékes zágrábi intézményeknek. Egyes információk szerint ezek az intézmények a Vallási Közösségekkel való Kapcsolatok Bizottsága és a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága. Céljuk az egyház jogutódlásáról szóló illetékes bíróság jogerős ítéletének megváltoztatása. Ugyanis, mint arról korábban tájékoztattuk a nyilvánosságot, a Horvát Köztársaság illetékes bírósága kimondta, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi jogutódja a Horvátországi Református Keresztyén Egyház 1993. január 30-án tartott I. Zsinatán meghatározottak szerint.

Az ítélettel elégedetlen Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház több rendkívüli jogorvoslati eljárást indított, és most is ebben az értelemben próbálja manipulálni a tájékozatlan híveket, akiket hamisan biztosítanak afelől, hogy ez nem jogerős ítélet, és az aláírások és beadványok megváltoztathatják a bírósági döntéseket. Bárki, aki olyan személynek adja aláírását, aki nem jogosult tőlük információkat kérni, mint például az OIB számot stb., azt kockáztatja, hogy visszaélnek adataival. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az igazságszolgáltatás nem nyomásgyakorlás (ami bűncselekménynek tekinthető), hanem törvényi és tényállási alapon hozza meg döntéseit. A bíróság ezt esetünkben egy hosszú éveken át tartó eljárás során tette meg, és hozott ítéletet, amely egyértelműen, jogilag és végrehajthatóan megállapította, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a volt Jugoszláviai Református Egyház horvátországi jogutódja. Ebből az következik, ahogy az ítélet is kifejtette, hogy a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház egy új vallási közösség, amely 1999-ben egyházunktól való elszakadással jött létre.

A Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház jogi státuszát nem kérdőjelezték meg. A vallási közösségek jogállásáról szóló törvény alapján működik tovább, függetlenül attól, hogy 1999-ben új egyházként alakult. A Jugoszláviai Református Egyház jogutódjának azonban már nem mondhatja magát.

Minden történelmi egyházközségünkhöz tartozó hívőnek joga van kilépni a történelmi egyházból és csatlakozni az új, Református Keresztény Kálvini Egyházhoz. Egyházunk senkit sem fog kényszeríteni a csatlakozásra. De mindenkinek tudnia kell, hogy ez a tett elválasztja őket attól a történelmi református egyháztól, amelyben őseik is éltek, templomaikat építették, felújították. Ugyanígy az egyházközségek döntéseik alapján, az egyházközségek döntéshozatalára előírt módon kiléphetnek a történelmi református egyházból. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinatát azonban tájékoztatniuk kell az ilyen szándékról, hogy meghozzák a végső döntést.

Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az illetékes bíróság véglegesen és jogerősen megállapította, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház az egyetlen református egyház, amelynek történelmi folytonossága van ezen a területen, és kifejtette, hogy a Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház elszakadt a történelmi egyháztól 1999-ben. Mindazok, akik győzködnek az ellenkezőjéről, nem mondanak igazat, és manipulálják a hallgatóságot. Arra is felszólítunk minden hívőt, hogy legyen óvatos, amikor illetéktelen személyek által kért személyes adatokat ad meg. Az ilyen aláírások csak nyomást gyakorolhatnak a bíróságra, ami jogellenes cselekmény. Egyúttal felszólítunk minden református hívőt, hogy fogjon össze hitben testvéreivel és maradjon meg történelmi református egyházában.

Soli Deo Gloria! A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatala

Go Top