KÖZLEMÉNY

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatalát több hívő is megkereste különböző egyházközségekből, panaszkodva olyan személyekre, akik házról házra járnak aláírást, OIB-t és egyéb személyes adatokat kérve. A püspöki hivatalhoz érkező információk szerint az aláírásgyűjtők azt állítják, hogy a Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház nevében gyűjtenek, és ezeket az aláírásokat át kell adniuk az illetékes zágrábi intézményeknek. Egyes információk szerint ezek az intézmények a Vallási Közösségekkel való Kapcsolatok Bizottsága és a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága. Céljuk az egyház jogutódlásáról szóló illetékes bíróság jogerős ítéletének megváltoztatása. Ugyanis, mint arról korábban tájékoztattuk a nyilvánosságot, a Horvát Köztársaság illetékes bírósága kimondta, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi jogutódja a Horvátországi Református Keresztyén Egyház 1993. január 30-án tartott I. Zsinatán meghatározottak szerint.

Az ítélettel elégedetlen Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház több rendkívüli jogorvoslati eljárást indított, és most is ebben az értelemben próbálja manipulálni a tájékozatlan híveket, akiket hamisan biztosítanak afelől, hogy ez nem jogerős ítélet, és az aláírások és beadványok megváltoztathatják a bírósági döntéseket. Bárki, aki olyan személynek adja aláírását, aki nem jogosult tőlük információkat kérni, mint például az OIB számot stb., azt kockáztatja, hogy visszaélnek adataival. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az igazságszolgáltatás nem nyomásgyakorlás (ami bűncselekménynek tekinthető), hanem törvényi és tényállási alapon hozza meg döntéseit. A bíróság ezt esetünkben egy hosszú éveken át tartó eljárás során tette meg, és hozott ítéletet, amely egyértelműen, jogilag és végrehajthatóan megállapította, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a volt Jugoszláviai Református Egyház horvátországi jogutódja. Ebből az következik, ahogy az ítélet is kifejtette, hogy a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház egy új vallási közösség, amely 1999-ben egyházunktól való elszakadással jött létre.

A Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház jogi státuszát nem kérdőjelezték meg. A vallási közösségek jogállásáról szóló törvény alapján működik tovább, függetlenül attól, hogy 1999-ben új egyházként alakult. A Jugoszláviai Református Egyház jogutódjának azonban már nem mondhatja magát.

Minden történelmi egyházközségünkhöz tartozó hívőnek joga van kilépni a történelmi egyházból és csatlakozni az új, Református Keresztény Kálvini Egyházhoz. Egyházunk senkit sem fog kényszeríteni a csatlakozásra. De mindenkinek tudnia kell, hogy ez a tett elválasztja őket attól a történelmi református egyháztól, amelyben őseik is éltek, templomaikat építették, felújították. Ugyanígy az egyházközségek döntéseik alapján, az egyházközségek döntéshozatalára előírt módon kiléphetnek a történelmi református egyházból. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinatát azonban tájékoztatniuk kell az ilyen szándékról, hogy meghozzák a végső döntést.

Tájékoztatjuk a nyilvánosságot, hogy az illetékes bíróság véglegesen és jogerősen megállapította, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház az egyetlen református egyház, amelynek történelmi folytonossága van ezen a területen, és kifejtette, hogy a Horvátországi Református Keresztény Kálvini Egyház elszakadt a történelmi egyháztól 1999-ben. Mindazok, akik győzködnek az ellenkezőjéről, nem mondanak igazat, és manipulálják a hallgatóságot. Arra is felszólítunk minden hívőt, hogy legyen óvatos, amikor illetéktelen személyek által kért személyes adatokat ad meg. Az ilyen aláírások csak nyomást gyakorolhatnak a bíróságra, ami jogellenes cselekmény. Egyúttal felszólítunk minden református hívőt, hogy fogjon össze hitben testvéreivel és maradjon meg történelmi református egyházában.

Soli Deo Gloria! A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatala