Zsinati Tanács, Kopács

2021 október 24-én a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa ülésezett a kopácsi református templom kistermében.

A meghirdetett napirend szerint történt a tárgysorozat pontjainak megvitatása. Kopácsi Kettős János szuperintendens köszöntőjében hálát mondott mindazoknak akik közreműködtek az egyház feletti gondoskodásban, a gyülekezetek és híveink hitét és kitartását ébren tartották és megerősítették közösségünkben. A jövőre nézve is ennek fontosságát hangsúlyozta, mint olyan feladatot, melyben minden Krisztus mellett elkötelezett és a Szentlélek által megszólított embernek meg kell találnia a maga feladatát.

Szó volt az egyházhoz visszatért ingatlanok helyzetéről. Részletesen tárgyalt napirendi pontként a jelen helyzet ismertetésre került sor a földhivatali és kárpótlási hivatalokból beszerzett legfrissebb adatok alapján. Ezek az eredmények a várakozásnak megfelelőek, sőt előrehaladottabb állapotban vannak a reméltnél. Temérdek adminisztrációval járt az eddigi eljárások sora, és várható újabb beadványok és igazolások beszerzésének szükségessége, amely nagy feladat elé állítja az elnökséget. A kulcsok átadására felszólító levelek minden tulajdonba visszakerült helyre kézbesítésre kerültek azokkal a bentlakókra vonatkozó méltányos ajánlatokkal együtt, melyre egyházunk képviselői várják az érintettektől a választ.

A Vallásügyi Bizottság képviselőivel folytatott tárgyalások során megállapítást nyert, hogy bár az állami szerződés jogos és törvényileg szükséges frissítésének akadálya a jogerős végzés megérkezése eredményeként már június hónapban elmúlt, a hivatal folyamatban lévő eljárása a maga által szabott határidőt túllépte. A Zsinati Tanács megerősítette az eddigi egyházi álláspont képviselete melletti további kiállását, amely egyértelműsítheti az eljárások menetét.

Az egyebek között az egyház magyarországi kapcsolataival összefüggésben levő ügyeket tárgyalták és az október 31-i csúzai reformáció-emléknapi programot véglegesítették a lelkipásztorok és gondnokok.

Az ülést a jelenlévők, gyülekezeteink és nemzetünk, valamint országunk valamennyi tagjára szóló áldáskéréssel és közös imádsággal zárta a helyben szolgáló püspök lelkipásztor, Kopácsi Kettős János.