Kopács – Presbiteri továbbképzés – meghívó

Kopácsi templombelső, 2010

Presbiteri továbbképzés – KOPÁCS

Kopácsi Kettős János püspök

Emléktáblák a kopácsi templomban

 
A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház emblematikus templomában és gyülekezetében lesz a Presbiteri Szövetség következő alkalma, melyre a helyieken kívül szívesen várnak minden gyülekezetből résztvevőket és érdeklődőket.
Időpont: 2019. április 13. szombat, délelőtt 11. óra. Az előadások után csoportos beszélgetéseket tartunk, majd a helyi gyülekezet ebédre, szeretetvendégségre invitál minden résztvevőt.
 
A Kopácsi Egyházközség a Drávaszög legnagyobb gyülekezete. A háborút követően templomát az I. Orbán Kormány támogatásával helyreállították és a menekültek teljes számban visszatérhettek a településre. Kopácsi Kettős János püspök a gyülekezet lelkipásztora. Elődei neves egyházi személyiségek, szolgálatukat a templomban és a parókia falán található emléktáblán örökítette meg a gyülekezet.

Kulcsár József országgyűlési képviselő Kopácson

Kopács címere fába faragva (Lehocki), 2018.

Archív fénykép a kopácsi felújításról 2000 kk.

 
Az utóbbi években a gyülekezet megosztására tett kísérletet állami anyagi támogatás megszerzése érdekében egy egyházból kivált csoport. Vezetőjük a pünkösdista és magyarországi volt kommunista egyházi vezetők befolyása alatt álló Szenn Péter, az 1999-ben elszakadt és azóta több egyházra osztódott kálvini egyház püspöke. Kopácson mára, egyházi tulajdonokat elorzó tevékenységük veszélye – néhai Bellai Zoltán esperes halálával – megszűnt, pereiket elveszítették és a gyülekezettel szembeni adósságuk végrehajtása folyamatban van. Ilyen körülmények mellett és azok ellenében is a református templomban minden alkalommal fennen hirdettetik Isten Igéje, az evangéliumot a folyamatosan építkező hűséges helyi reformátusság befogadó és missziói lelkülettel adja tovább határain túl is.
 
Konferenciánk meghívóját fogadják imádságos szívvel minden református közösségben!