Egyházi találkozó Dunamelléken

A Generális Konvent hatékonyabb működése érdekében – amely magában foglalja az operatív feladatok végzését, és a stratégiai és tartalmi irányítás gördülékenységét a vezetőségi ülések közötti időben is, – létrejött ügyvezetői vezető tisztség hordozója, Balog Zoltán püspök és püspöktársai szerint szükség van a horvátországi reformátusok között évek óta fennálló nehéz helyzet valós tisztázására és megnyugtató irányban történő megoldására.

A Konvent, melyben a horvátországi reformátusok képviseletét a Dunamelléki Református Egyházkerület látja el egyelőre egy részben egyoldalúan, vezetője révén nyitottságot mutat abban az irányban, hogy az egyházi kapcsolatokban, és többek között az azokban megvalósítható építő jellegű feladatok ellátása érdekében a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) képviselőivel megbeszélést folytasson.

Így kerülhet sor január végén a két egyházi szervezet részéről találkozóra a budapesti Ráday utca 28. szám alatti kerületi székházban, melynek időszerűségét többek között a HMRKE Zsinati Tanácsa horvátországi Csúzán megvalósuló hónap végi „református nap” programokra szóló tájékoztatója és meghívója szolgáltatta.

A HMRKE éveken keresztül, számtalan alkalommal kifejezte szándékát a más református egyházakkal való együttműködésre. Ennek közös egyházi alkalmakon és egyéb kapcsolatokban való megvalósulását a kölcsönösség és dialógus, valamint a Krisztusban való közösség mindig segítette. Reménységgel vagyunk afelől, hogy legutóbbi kapcsolat felvételünk is jó gyümölcsöket fog teremni.

(HMRKE Sajtószolgálat, 2023. Fotó: Délvidéki református templomajtók, 2022.)