A csúzai templomajtó

A zarándokok az ókorban észak felől megközelítve Jeruzsálemet először mintegy 14 km távolságból pillanthatták meg. A templomot azonban csak a 900 méter magas “látó” hegyről pillanthatták meg, amikor csupán félórányi járásra lehettek a völgytől, ahol a templom tere elhelyezkedett. Az eléjük táruló látvány miatt azt érezhették, hogy útjuk és vándorlásuk a céljához érkezett.
A hegyvidéki templomokat – Csúzán, Vörösmarton és Hercegszöllősön – délről, a Dráva felöl utazva egy-egy ponton már 15 km-es távolságról láthatjuk. A sík, egykor volt ártéri területeket lezáró “hegy” vonulata tövében kell keresnünk a napfényben fehéren csillogó tornyokat.

“Lépjetek be kapuin hálaadással, az ő csarnokaiba dicsérő énekkel,
adjatok hálát neki és áldjátok az ő nevét.” (Zsolt 99:4)

Csúzán a jogviták ellenére is szépen halad a templom műemléki feltárását követően a külső helyreállítás. Elkészültek a nyílászárók és a képünkön is látható kapu, mely sokáig fogja szolgálni a híveket. Istené a dicsőség a horvát állami támogatásból megvalósuló felújításért.