Zsinat Kopácson

Az ünnepélyes alkalom 16 órai kezdettel istentisztelettel kezdődött, melyen a hivatalos küldöttek mellett gyülekezeti tagjaink is részt vettek. Az igét ft. Botos Elemér újvidéki lelkipásztor, a Református Keresztyén Egyház püspöke hirdette az I. Mózes 44,16 verse alapján.

Zsinat Kopácson – 2020. június 7.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház XVI. Zsinatára június 7-dikén került sor a dél-baranyai Kopács református templomában. 26 zsinati képviselő, lelkészek és gondnokok, valamit zsinati gyülekezeti küldöttek résztvételével a törvényhozó zsinati tagok áttekintették az egyházi működés elmúlt évi folyamatát. A Zsinat Elnökségének jelentése mellett a számvevői, missziói és katechetikai-diakóniai jelentések elfogadására is sor került, majd a képviselők választ kaptak számos, az egyház tagságát érintő és foglalkoztató kérdésre is. A Zsinat határozataiban döntött azokkal a feladatokkal kapcsolatban, melyeket a Zsinati Tanács az előző Zsinat óta eltelt időszakban hozott, illetve amelyekkel kapcsolatban kijelölte az utat az egyház következő időszakát érintő ügyekben.

A zsinat évente egyszer ülésezik, két zsinati ülés között az egyház ügyeit a gondnokokból és lelkészekből álló Zsinati Tanács viszi. Köszönet a résztvevőknek, az érdeklődőknek és a helyi gyülekezetnek, amely templomát a mai rendkívüli helyzetben is a rendekezésre bocsátotta.