Az Összetartozás Napja – 2020. június 4.

Az Összetartozás Napja, 2020 – Hercegszöllős, 1576

Hercegszöllősön gyülekezeti és közegyházi imanapot tartottak a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiből érkezett hívek ma délután 16 órai kezdettel a templomban.

A rendezvényen imádsággal köszöntötte a híveket és a magyar nemzetrészek és felekezetek szétszakítottságának megszüntéért, a jövő építésének Istentől megáldott lehetőségéért mondott hálaadó és fohászkodó imát Kopácsi Kettős János püspök és Varga György lelkipásztor a hívek előtt.

Pinkert Ilona és Tomasity Deákné Korina énekszámokat adtak elő. Verseket és imádságokat felolvastak: Ádám Rózsa, Pinkert Ilona, Andócsi János, Kedves Rózsa, Kresz Erzsébet, Pacl Béla, Kopácsi Kettös János. A kopjafánál a templomkertben gyertyát gyújtottak a megjelentek nemzetünk hősei előtt tisztelegve.

Fél ötkor megszólalt a templom harangja és azoknak is hírt adott, akik nem tudtak személyesen részt venni ezen az áldott alkalmon. A hercegszöllősi gyönyörűen felújított Isten háza harangjait a környező falvakban is tisztán lehet hallani.

A legidősebb résztvevőt szeretettel köszöntötték a hívek köreikben. Segota Leo 84 éves csúzai testvérünk az ünnepi alkalomra öltöztette fel és erősítette meg lelkét, a lelkipásztorok között ünnepélyes megjelenésével tisztelte meg a megjelenteket. Legfiatalabb testvérünk a 18. életévét töltötte be, és jó volt látni a generációkon keresztül is szeretetteljes közösséget az egyház tagjai között ebben a mementóban is.

Képeink a helyszínen készültek.

Legyen áldás valamennyiünkön, hogy kárpát-medencei és a világ minden táján élő magyar keresztyén testvéreink sokáig beszélhessék nyelvünket minden helyén a világnak szétszóratásban és szülőföldön egyaránt. Istennek legyen hála a megtartásért, a próbákban való helytállásért és a jövőbe vetett hitünkért való kiállásban a sikeres erőfeszítéseinkért. Soli Deo Gloria!