Archive For 2021.05.03.

Hálaadás Kopácson

Kopácson van a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház, a horvátországi reformátusokat összefogó történelmi egyházszervezet székhelye.

A napokban, a világjárvány veszélyének enyhülésével elkezdődtek az egyházközség ingatlanjain végzett felújítási munkák. Idén tavasszal a földgáz bevezetését követően a központi kazán cseréje is megtörtént. A kiadásokban az egyházkerület gyülekezeteinek felajánlásai is segítettek, hogy a kivitelezés maradéktalanul megvalósulhasson. A parókia és a gyülekezeti terem, valamint a templomtér gyülekezeti terem része is korszerű központból kapja a meleget. Az alternatív fűtési lehetőségeket is megőrizte a közösség, így biztonsággal, kényelmes körülmények között várhatja a gyülekezet a helyieket és a vendégeket az alkalmain való részvételre.

Ez az önerőből magát fenntartó közösség lehet a példaképe más gyülekezeteknek is, ahol a hívek hajlandók és képesek az egyházi értékeket fejleszteni, fenntartani.

A baranyai és szlavóniai közösségek egyszeri céltámogatása is segítséget jelentett e beruházás esetén a kopácsiaknak. További körültekintő fejlesztések is szükségesek, melyekhez Istentől vár közösségi megerősítést az egyház.

A vasárnapi istentiszteleten igét hirdetett Kopácsi Kettős János püspök, a híveket a látogató korúton résztvevő országos gondnok és a baranyai esperes, Sója Bálint és Varga György lelkipásztor köszöntötte.

Hálát adunk az Úrnak!

Egyházlátogatás Szentlászlón

2021. május első istentiszteletén a kelet-szlavóniai Szentlászlón járt Varga György baranyai esperes és Sója Bálint országos főgondnok.

Egyházlátogatásuknak célja a Covid korlátozások enyhülése után az volt, hogy személyesen is találkozzanak a horvátországi magyar reformátusság területileg északi és déli gyülekezeteinek tagjaival. Így próbálják felvenni a kapcsolatot egymással híveink a szűkebb hazában, hogy a korlátozásokat követően ismét az egyház missziói terve szerint lehessen istentiszteleti és egyéb gyülekezeti alkalmakat szervezni, melyeken minden egyház- és gyülekezeti tag részt vehet.

Csiffáry Éva szentlászlói lelkipásztor hirdette a hálaadó istentiszteleten Isten Igéjét, a Megváltó szeretetét, amely minden emberre kiterjed. A látogatókat Dezső László gondnokhelyettes és pénztáros köszöntötte.

Go Top