Imádság

Mennyei édes Atyánk, köszönjük neked az istentiszteleti alkalmakat, amelyeken egybegyűjtesz minket a templomban, a Te szent házadban, hogy Igédet hallgassuk magyar nyelven és horvát nyelven is.

Énekszóval kísérjük itt előtted együtt valamennyien az alkalmakat. Köszönjük, hogy vannak idősebbek és fiatalok is közöttünk, tapasztaltak és bölcsek, van igehirdető, énekvezető, énekeskönyv, Bibliánk, egyszóval minden, minden adott, mindent szépen elkészítettél, hogy a figyelmünk Rád irányulhasson ebben az órában és a Te üzenetedet firtassuk és vizsgáljuk.

Kérünk, hogy üzenetednek titkait nyisd meg előttünk, hogy eszünkkel és szívünkkel is felfogjuk és megjegyezzük, majd elvihessük magunkkal az otthonainkba azok közé, akik nem lehetnek itt most velünk valamilyen okból kifolyólag, mert betegek, vagy bánatuk van, mert gyászolnak, vagy mert nehezen járnak, mozognak, és máshol szolgálnak, vagy elfoglaltságuk van a munkakörükben.

Kérünk Téged, hogy tégy bennünket alkalmasakká, hogy a hírnökeid lehessünk közöttük is. Úgy, ahogy az apostolok távoli gyülekezeteket is látogattak, vagy messze élő közösségeknek írták leveleiket, talán nem is ismerték azoknak a közösségeknek a tagjait személyesen, de mégis, amit hirdettek, az ma is olvasható és követhető a leveleikben, bizonyságtételeikben, tanításaikban. Ahogy az Igén keresztül a mi számunkra is hangzik a Te üzeneted a Bibliából. Köszönjük, hogy éltetsz bennünket ebben a reménységben, megáldasz minket, és kérünk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket és bűneinket, mert sok ízben vétkeztünk ellened és nem tartottuk meg a parancsolataidat.

De most igaz hittel, szándékkal és elhatározással állunk meg előtted ebben az órában és ezen a helyen, hogy bűnbocsánatot kérjünk, megigazítást a magunk számára, de nem a magunk által elért és végzett jókért, hanem a Te szent Fiad, a Jézus Krisztus egyedüli érdeméért, aki megcselekedte azt, ami számunkra lehetetlen, amit közülünk senki sem tudna megcselekedni. Óhajtjuk a Szentlelkedet, akit kérünk, hogy küldj el közénk ebben az órában. Áldj meg valamennyiünket, Jézus nevében fordulunk hozzád, ámen.