Sepse református temploma

Sepse református temploma, 2017.

 

 

Sepsén a település felett magasodó dombon áll a templom, amelyhez hosszú lépcsősor vezet.

A régi kéziratok leírása szerint a 18. sz. előtt épült templom náddal volt befedve. Pünkösd
szombatján 1803. május 28-án a templom leégett, mert az iskolaház sarkán álló kemence
tüzet fogott. Valaha a templom és az iskolaépület egy helyütt állhatott, régi dokumentumok
leírása szerint még egy külön harangláb is tartozott hozzá, nem volt saját tornya az akkori
templomépületnek.

Az új templom 1806-ra készül el. A torony alja nyitott, felette kis ablak, majd
körablak, felül nagyméretű félköríves ablaknyílás. 1816-ban került sor a toronyóra
felszerelésére, 1866-ban a megromlott toronyórát javítják, és 1877-ban is javítására kerül sor.
A toronyóra a párkányba épített. A toronysisakon négyszögletes kidudorodó tag, felette
lanternák, majd gúlaszerűen végződik, tetején gömb és csillag. A torony és a templomfal
párkányokkal és mezőkkel tagolt. A hajó sarka bemetszett, felette gömb alakú elem. Az ajtó
és ablaknyílások felett vájatolt vakolatdíszek. A hajó mindkét oldalát ablakok törik meg. A
templombelső dísztelen, fehér síkmennyezetű. A hajó mindkét végén kosáríves nyílásokon
szögletes oszlopok tartotta karzat. Feliratok: „EZ AZ ISTEN HAZA. Építtetett 1806. évben
megújíttatott 1882. évben”.

A márvány és fa szószék kerek oszlopon négyszögletes márvány mellvédű. Az
úrasztala faragott, esztergályozott, furnérozott fa, ovális formájú.
Az új harang 1824-ben került a toronyba, bronz, felül keskenyebb és szélesebb
mintacsík, alján csíkok. Felirata: „FUDIT HENRICUS EBERHARD PESTINI 1804”
(Készült: 1804, Pest). A második harang is felkerül a helyére; bronz, tárcsás harang, felül egy
sor mintacsík, hozzákapcsolva lecsüngő díszítés, alján és az alsó peremen is körbefutó minta.
Felirata:”BOCHZUMER FEREIC FÜR BERGBAU UND GUSS STAHIJABRICATION ZU
BODVEN IN WESTFALEN 1882.”(Készült: 1882)
A templom orgonája 1878-ban készült el, a egyházközség egyik buzgó tagja, Molnár
Mihály adományként. Az új orgona elkészítése 650 ft.-ba került.
A református templom műemlék, a hozzá vezető grádicsos lépcsősor, és a területi
elhelyezése miatt is értékes védett épület. A helyi református gyülekezet takarítja, gondozza templomát, amely hamarosan statikai felmérés után épülhet újjá a közeljövőben.

Az épületben a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház lelkészei egymást váltó rendben szolgálnak tavasztól késő őszig.