Imádság Kopácson

(“Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz…” Lk. 1:16)


Mennyei Édes Atyánk, az evangélium példájából tudjuk, hogy gyakran nem a bőség és gazdagság, megelégedettség az, ami Hozzád vezet, hanem az, ami nincs. Nekünk is vannak hiányaink az életben, amelyeket Te ígéreted szerint betöltesz, és amelyeken keresztül Reád tekinthetünk. Amiképpen Zakariásnak a fián keresztül töltetett be az élete értelme, amelyet Te adtál meg számára, úgy amikor nyomorúságban vagyunk, fájdalomban, betegségben, reménytelenségben, akkor a Te Igéden keresztül sikerül Téged megtalálnunk. Kérünk azért, hogy amikor hasonló szükségünkben keresünk Téged, akkor ne fordíts hátat, hanem fordítsd az arcod ragyogását miránk, hogy Szentlelked kitöltetésével megváltozzon az életünk ígéreted szerint, mely megváltást, bűnbocsánatot, vígasztalást, örök életet teremt nekünk. Kérünk, hogy ezzel a lelkülettel és hittel had teljenek hátralévő napjaink, heteink és éveink.
Kérjük áldásodat gyülekezetünk tagjaira közelben és távolban, bel-és külföldön, áldd meg a háztartásainkban élőket, családtagjainkat, Krisztusban testvéreinket. Tudjuk, hogy empatikus Isten vagy, aki belelát a szívekbe, a vesékbe, látsz minket a mi valónkban, és nem azért szeretsz bennünket, mert tökéletesek és szépek vagyunk, hanem azért, mert hozzád tartozunk és a gyermekeidnek valljuk magunkat. És a te kiszámíthatatlan és általunk olyan nehezen meghatározható kiváltságod és mindenhatóságod szerint szeretsz bennünket, mint gyermekét a szülő. Fel nem foghatjuk ennek értelmét, csak tudjuk, hogy Te úgy szeretsz minket és ezt a világot, hogy a Te Egyszülött Fiadat adtad értünk, hogy ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Taníts minket az Úri Imádság szerint teljes meggyőződéssel és bizalommal imádkozni. Ámen