Kopácsi jogerős végzés 2020. szeptember…

Jogerős ítélet a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Kopácsi Református Egyházközsége javára!

A kétezres évek elején a Magyar Kormány támogatásával a háborús károkból teljes körűen felújított kopácsi református templom tulajdonjoga körüli vitában került pont egy hosszan húzódó peres eljárás végére 2020 szeptemberében. Másodfokú, jogerős és végrehajtható végzés keretében mondott ki a bíróság tényeket és szankciókat a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Kopácsi Református Egyházközsége javára.

A per egyik legsúlyosabb kellemetlensége a helyi református gyülekezet részére csupán (…) az, hogy az ítéletre – amely végül elmarasztalta a Szenn Péter képviselte Kálvini Egyház helyi közösségét – tíz évet kellett várni. Egyébiránt ez a helyi gyülekezet és Kettős szuperintendens második megnyert és jogerősen lezárt ügye a református értékekkel szembehelyezkedőkkel és egyházukat kizsákmányolókkal szemben.

Az eljárás még Csáti-Szabó Lajos egykori püspök és elődje, Lángh Endre a helyi gyülekezet életébe való erőszakos beavatkozása és támadása idején kezdődött. 2010. márciusában egy szedett-vedett társasággal és rendőri segédlettel megerősítve Lángh és emberei megszállták a parókia udvarát, hogy a helyi lelkészt távozásra kényszerítsék. A hatóságot egy, a Vallásügyi Bizottság titkáraként fellépő minisztériumi alkalmazott “vélemény levelével”, Jakab Sándor HMDK politikus fellépésével és a Magyarországi Református Egyház, illetve “Generális Konvent” segítségével győzték meg. Az akció sikertelen volt, de a tulajdonjogi per ezzel kezdetét vette. A támadók a gyülekezet tagjai közül – álláslehetőségek és anyagi támogatás kecsegtetésével – sokakat meggyőztek.
Eljárásukat arra a püspöki nyilatkozatra alapozták, amely azt állította, hogy a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi jogutódja az általuk 1998-ban bejegyzett Püspöki Hivatal (azóta “Kálvini Egyház”). Időközben a kopácsi egyházközség anyakönyvi számát a földhivatali és nyilvántartási hivatali eljárásokban szereplő okmányokon Hájek János karancsi lelkész útmutatása szerint (azt állítva, hogy névcsere történt) megváltoztatták és az eredeti tulajdonos levelezési címét is a sajátjukra íratták át. A Kopácsi Református Egyházközség lelkésze és gondnoka 2010 végén, egy másik ügyben egy ügyvédi elszólásból tudta meg, hogy a nyilvántartásokban a Kopácsi Református Egyházközség tulajdona “öröklés” címén az ellenérdekelt csoporthoz került. A per során tárgyalások és tanúmeghallgatások után megállapítást nyert, hogy 2010 márciusától 2011 decemberéig az állami nyilvántartásokban “téves” (hamis) módon szerepelt a tulajdonos. A perben a felperes Kálvini Egyház számos fellebbezést nyújtott be, azonban az ügyet részletekbe menően feltárva a Bíróság meghozta jogerős ítéletét a Kopácsi Kettős János lelkipásztor-szuperintendens vezette Kopácsi Református Egyházközség javára.

A gyülekezet közössége mostantól ismét tovább épülhet. Ingatlanjai és földjei, parókiája a 2010-ben gyülekezetből kiszakadt helyi csoport minden csalárd próbálkozása ellenére is az eredeti tulajdonos, a Horvátországi Magyar Református Anyaszentegyház hűséges, kitartó és elkötelezett kopácsi tagjainak gondozásában maradhat.

“A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház képviselői hálát adnak azért, hogy Isten a csalárdság, megtévesztés és hamisság embert és hitet próbáló útján végig velük volt, áldását és gondoskodását a velük szembenállók alkalmatlanságán keresztül sok esetben megmutatta. A képviselők bűnvallást tesznek, mert a perben a hívek előtt olyan dolgokra is fény derült, amely megbotránkoztatásra ad okot, de kérik a Teremtő úr megbocsátását az Anyaszentegyház javára. Ennek reménységében hívják és várják megtévesztett és félrevezetett, vagy csalódott egykor volt tagjaikat újra a Kopácsi Református Egyházközség közösségébe” – áll a HMRKE szuperintendense közleményében.