Kopács – jogerős ítélet a HMRKE javára!

A zágrábi megyei bíróság jogerős ítélete véget vetett a kopacsevói református egyházközség tulajdonjogával kapcsolatos régóta fennálló vitának.

(A cikk letöltésekor feltétlenül adjon meg a linket: https://ipaprkc.org/2020/09/11/pravomocna-presuda-u-korist-reformatske-crkvene-opcine-kopacevo/?fbclid=IwAR3WpyWNm16KZ5mtHF5lMa-Tc93Fb_5M3fwxFihTjtQ1vqwIuU8akeW_iro)

Pravomoćnom presudom Županijskoga suda u Zagrebu okončan je višegodišnji spor oko vlasništva Reformatske župe u Kopačevu.

Godine 2010. jedna se grupa vjernika odvojila iz Reformatske crkvene općine Kopačevo (župa Reformatske kršćanske crkve Mađara u RH) te je pristupila Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj crkvi. Od tada ova grupa vjernika pokušava doći i do imovine Reformatske crkvene općine Kopačevo, tvrdeći da su oni pravni sljednici Reformatske župe Kopačevo. Nakon neuspjelog pokušaja da uđu u crkvu i crkvene prostorije, 21.03.2010. godine (priloženi video dolje) sastaju se u Domu kulture u Kopačevu a bogoslužja za njih predvodi župnik Reformirane kršćanske kalvinske crkve iz Karanca Janoš Hajek.

U tom smislu je Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj podnijela brisovnu tužbu kako bi se brisao naziv zakonitog vlasnika i upisao naziv Reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj, Crkvene općine Kopačevo. No, uvažavanjem takvog tužbenog zahtjeva, nedvojbeno bi došlo ne do promjene naziva već do promjene vlasništva.

Dana 8. ožujka 2018. godine Općinski sud u Osijeku je nepravomoćnom presudom odbio tužitelja s tužbenim zahtjevom, tako da je i ovom, istina nepravomoćnom sudskom presudom potvrđeno vlasništvo Reformatske crkvene općine Kopačevo. Sud je ustvrdio da se u ovome slučaju radi o brisovnoj tužbi a ne o tužbi za utvrđenje pravnog sljedništva Reformatske crkvene općine Kopačevo.

Ova je presuda potvrđena presudom Županijskoga suda u Zagrebu, kao drugoga stupnja, pod brojem 42 Gž-1619/2020-2 16. lipnja 2020. te je ovih dana dostavljena stankama. Ista je presuda nedvojbeno zaključila kako je upisani vlasnik spornih nekretnina i ranije bio Reformatska crkvena općina Kopačevo te da su naknadni upisi tužitelja bili temeljeni na pogrešno izdanim ispravama.

Presuda je pravomoćna!

U Kopačevu se nalazi i sjedište (Biskupski ured) Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj. Biskup János Kopácsi Kettős, koji je ujedno i upravitelj župe u Kopačevu navodi da je crkva otvorena svim dobronamjernim vjernicima, te da, bez obzira na sudske sporove i neprijatnosti koje je doživljavao od određenih pojedinaca, nikome neće biti zabranjeno da dođu na redovita bogoslužja ove župe.

Reformatska crkvena općina Kopačevo djeluje od samoga vremena reformacije (16. stoljeće). Tada postojeća drvena crkva je izgorila u požaru 1666. godine te je izgrađena nova koja je dograđivana u više navrata. Temelji za sadašnju crkvu postavljeni su 1804. godine a 14. kolovoza 1808. crkva je posvećena. Godine 1848. dograđena je tzv. Mala crkva okrenuta prema zapadu i tada je ona postala i glavni ulaz u crkvu. Propovjedaonica je premještena na istočnu stranu gdje je do tada bio ulaz u crkvu. Tada je župa brojala 1350 vjernika. Reformatska crkva u Kopačevu je najveća reformatska crkva u Baranji po broju sjedećih mjesta, ukupno 890. Župa danas broji oko 400 vjernika. Nakon Domovinskoga rata crkva je obnovljena donacijama Republike Mađarske.

Kod preuzimanja ovoga članka obavezno navesti link.