Újra minden vasárnap istentisztelet Bellyén

A gyakorlatban is jogos tulajdonosára visszaírt bellyei református templomban a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) bellyei hívei között májustól minden vasárnap istentiszteletet tartanak az egyház különböző gyülekezeteiben szolgáló lelkipásztorok. Kettős Attila lelkész Szentlászlóról, Varga György tiszteletes Csúzáról segíti a kopácsi lelkész, Kopácsi Kettős János püspök állandó szolgálata alá tartozó bellyei gyülekezetet. Lehoczki János pénztáros és Palizs István gondnok megújult erővel látogatják a bellyei reformátusokat, bíztatva őket, hogy annak veszélyét elkerülhették, hogy az istentiszteleti hely a gyülekezeti teremmel együtt idegen felekezet fennhatósága alá kerüljön, most a helyi, eddig Kopácsra járó hívek hivatása lesz a bellyei templom fenntartása és gondozása.

A pecsétek a papírosokon, kulcsok a kézben, a gondnok családi bibliája az úrasztalán, tehát nincs akadálya annak, hogy a háború akadályozta egyházi élet és az azt követő felekezeti viszály elmúltával Isten igéje megkülönböztetés nélkül hirdettessék azok előtt, akik arra vágynak.
Az eddig, a gyülekezetből 1999-ben elszakadt Kálvini Egyház volt lelkipásztora, Csáti Szabó Aranka lelkésznő is szolgál a templomi-gyülekezeti közösségben. Orgonáján a Feketicsen, még a Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház idejében szerkesztett és azóta a HMRKE által újra kiadott énekeskönyv dallamai zengenek. A közös szolgálat megerősíti a helyiek szándékát, hogy ne legyen a továbbiakban megosztottság a volt egységes gyülekezetben, hanem a hívek egységesen térjenek vissza anyaszentegyházukhoz és templomukhoz.

A lelkipásztorok és a gyülekezet elöljárói hívogatnak minden bellyei reformátust a vasárnap délelőtt 10 órakor a bellyei templomban kezdődő istentiszteletre!