REFORMATSKA CRKVA U SUZI

Csúza református temploma 2010kk.

Csúzai konfirmáció, presbitérium és konfirmandusok.

Povijest crkvene općine

Župa u Suzi je osnovana za vrijeme reformacije. Učenje reformacijskog pokreta u Slavoniji i Baranji širio se propovijedanjem Mihajla Starina, koji je u razdoblju od šest do sedam godina (oko 1544.) osnovao oko 120 mađarskih i hrvatskih protestantskih župa. Pretpostavlja se da je i župa u Suzi osnovana u tom razdoblju.
1886. godine župa je imala 877, 1915. godine 785, 1971. godine 294 vjernika.

Na reformatskom groblju je sahranjen znameniti župnik Gedeon Ács (Ač) (1919-1887), koji je kao sudionik revolucije 1848. pratio vođu revolucije Lajoša Kossutha (Košut) u progonstvo u Tursku, a kasnije u Ameriku. U progonstvu je pisao dnevnik, koji predstavlja vrijedan biser ukupne mađarske kulturne baštine. 1861. se vraća u domovinu, i do smrti živi i službuje kao reformatski svećenik u Suzi. Aktivno je učestvovao u društvenom životu sela, između ostalog osnovao je knjižnicu.

Vjeroispovijest vjerske zajednice se temelji na II. Helvetskom vjerovanju i na Heidelberškom katekizmu.

Bogoslužja održavaju svake nedjelje u 10 sati, te praznicima.

Dostupnost:

Reformatska crkvena općina Suza
Adresa: HR 31309 Suza, M. Tita 54.
Tel. 031/733-169
Fax: 031/733-169
e-mail: reformata10@gmail.com

Župnik: Đuro Varga

mob.: 0989308984

Staratelj: Ida Pinkert

mob.: 098 9400519

email:ida.pinkert@gmail.com

Csúzai úrvacsora, úrasztala és klenódiumok.

Konfirmáció Csúzán, Berta Imre csúzai lelkipásztor vezetésével.