REFORMATSKA CRKVA U SUZI – 2

A csúzai református templom, 2010kk.

A csúzai ref. templom alaprajza.

Povijest  reformatske crkve

Reformatska crkva u Suzi je izgrađena na vrlo lijepom mjestu, u središtu naselja, na brežuljku, te je crkva iz daleka vidljiva.

Po usmenom predanju u Suzi je izgrađeno više crkava na istome mjestu.

Zidove prve crkve izgradili su jednom od najpoznatijih postupaka pučkog graditeljstva: podigli su noseće stupove, zatim su zidove crkve popunili prvo vertikalno postavljenim drvenim polugama, a po tome isto polužje isprepleli vodoravno savitljivim šibljem. Nakon toga su zidovi premazani mješavinom blata i pljeve. Najvjerojatnije je ta crkva izgrađena u vrijeme reformacije. Po prepričavanju je ta crkva kasnije izgorjela.

Druga crkva je građena poput stambenih kuća, na horizontalno polegnutim gredama. U polegnute hrastove grede postavljeni su vertikalni stupci. Zidovi su također između postavljenih stupova popunjeni šibljem i mješavinom blata i pljeve.

Treća crkva je izgrađena na kamenom temelju od ćerpiča. Dozvola za izgradnju je sastavljena 24. srpnja 1774. godine. U zamolbi za izgradnju se navode točne mjere crkve, prema kojim je dužina 9 hvati, širina 9 hvati, visina 3 hvata. U prostoru crkve na oba kraja je planirana gradnja galerija.

Četvrta crkva je najvjerojatnije građena kao proširenje tada postojeće, godine 1806. Lađa crve je produžena na 16,5 hvati, a širina je povećana na 4 hvati i jednu stopu. Zahrđali lim tornja je također zamijenjen.

Crkva dobiva svoj sadašnji oblik 1869. godine. Prijedlozi i planovi za obnovu tada postojeće crkve se spominju već 1867. godine, i navodi se, da je crkva tada bila u lošem stanju. Vjernici crkvene općine se odlučuju na popravak postojeće crkve, koja je i otpočela 1869. godine. Radove izvodi zidarski obrtnik Fischer iz Osijeka. Povisuje zidove tornja, izrađuje novi krov, a u crkvu postavlja nove klupe i propovjedačnicu. Izvedeni radovi su stajali 8.000 forinti. Kupuje se sat na zvonik, kojeg je izradio jedan bravarski poduzetnik iz Osijeka.

Donji dio tornja crkve vjerojatno potiče iz srednjeg vijeka, a na koji zaključak navode zidane vanjske potpore. Zidovi današnje velike crkve mogu skrivati bitne detalje iz srednjeg vijeka.

Đuro Varga, Suza

Berta Imre lelkipásztor és konfirmandusok egykor, Csúzán.

Csúza a térképen (részlet a csúzai információs tábláról, 2018.)

Konfirmáció Csúzán napjainkban.

Literatura:

– Horváth Zoltán – György, Gondos Béla: Somogy, Tolna és Baranya középkori templomai a teljesség igényével. (Zoltan – Đerđ Horvat i Bela Gondoš: Crkve iz srednjeg vijeka u županijama Šomođ, Tolna i Baranja – s zahtjevom cjelovitosti.) (Romanika Kiadó 2004. Budapest)
– Dr. Lábadi Károly: Istennek népei a Drávaszögben (Karolj Labadi: Narodi Božji u Dravskom trokutu) (Osijek, 2000., Huncro i Reformatska crkva)
– Josip Franc: Crkve Podunavlja (Osijek, 2000.)
– A bizalom pecséte alatt – iratgyűjtemény kanonikai vizitációkról. (Pod pečatom povjerenja – zbirka zapisa o kanonskim vizitacijama.) (Exodus, Erdőkertes, 2005.)