Reformáció 2022

2022. október 22-én “REFORMÁTUS KERESZTYÉN VAGYOK” címmel a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház szentlászlói gyülekezete presbiteri konferenciát tartott. Reformációra készülődve a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúrotthonban a konferencia házigazdái Kettős Attila lelkipásztor és
Gajnok István gondnok voltak. A 10 órakor kezdődött áhítatot követően került sor az előadásra, amely hitünk alapjai szerint adott választ arra, hogy miben vagyunk keresztyénekként egyek és mégis reformátusokként különlegesek a Krisztust követő egyházak és hívők sorában.

A Reformáció napján, 2022. október 31-én a bellyei református templomban gyülekeznek a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezetéből a hívek egy összevont istentiszteletre, melyet úrvacsoraosztás és köszöntések követnek. Magyarországi igehírdető lesz református lelkészként a vendégünk és szolgálattevőnk, valamint az Alliansz magyarországi elnöke, egyben a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke és missziós munkatársai mondják el köszöntő igei üzenetüket a megjelentek előtt.
A szeretetvendégségre is hívogatunk mindenkit és köszönjük a helyi református gyülekezet gondnokának, Palizs Istvánnak és Lehocki János presbiternek, és Kopácsi Kettős János püspök-lelkipásztorának a támogatását.
Kísérjen bennünket a 4 Sola mondás jegyében az Úr!