Pünkösdi Üdvözlet

Pünkösdi üdvözlet

a vörösmarti református egyháztól.

Szíves üdvözlet száll ajkunkról
Szeretteink kik tőlünk messze tanyáztok
Piros pünkösd napján reátok gondolunk
Szálljon el hozzátok bánatos sohajunk.

Templomukban zendül a pünkösdi ének
Áldó imádság száll innen ti felétek
Szívünk, lelkünk, imánk azt izeni néktek
Várjuk ama napot, melyen visszatértek.

Te pedig oh Isten küldd el ama lelket,
amely megtartsa vészben, a mi kedveseinket,
ez a mi pünkösdi buzgó kivánságunk,
oh hallgasd meg Isten, a mi imádságunk.

Vörösmart, 1916. Pünkösd ünnepén
Baranya m.

Fábián Zoltán
református lelkész.

Vörösmarti református Fényképtár, 2020
közreadja: Varga György ref. lelkész – Csúza