Mindenütt Kolossé…

Alázkodjunk meg Istenünk előtt és tegyünk eleget annak az isteni igének amelyet Pál apostol helyez a szívünkbe a Kolossébeliekhez írott levele 3. részének 12-16. verseiben:

“Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.”

Építsük együtt azt a közösséget, amely egyik, s talán a legfontosabb szilárd oszlopa hitbeli és nemzeti megmaradásunknak ott, ahol élünk!

Semmi el ne tántorítson benneteket!