Miért késik a szerződés?

„Meddig élsz még vissza, Catilina, béketűrésünkkel?” (Cicero)

Miért késik a szerződés?

.

Balog Zoltán magyarországi dunamelléki püspök (nevezzük őt itt Balog Atyá-nak) nyilatkozatban (Nagyvárad, 2021. szeptember 22.) tette közzé szándékát, hogy a Magyar Református Egyház vezetőjeként nyomást kíván gyakorolni a Horvát Köztársaság Kereskedelmi Bíróságának nemrég hozott jogerős döntése értelmében a perben nyertes Horvátországi Magyarok Református Keresztyén Egyházra és a horvátországi bíróságra. A horvátországi állami szervek előtti fellépésének célja, hogy a megszületett elmarasztaló döntést a mögötte álló egyházi szervezetek felhatalmazásával megváltoztassa a Kálvini Egyház javára.

2021. októberében Balog Atya támogatásával meg is indult egy felülvizsgálati kérelem az Eszéki Törvényszéken a jogutódlással kapcsolatos peres ügy jogerős és eddig végre nem hajtott ítéletével kapcsolatban. A Kálvini Egyház képviselői a saját lelkészeiket sem vonták be a felperesként megindított felülvizsgálati eljárásba, teljesen titokban cselekedtek, amikor újratárgyalásra kérték a bíróságot. Mára kiderült azonban, hogy Kell, Szenn, és Cokolic, az ügyvéd a felperesi iratokban csak megismételni tudták már korábban elutasított álláspontjukat, amelyet bizonyítékok nélkül hangoztattak eddig is, az eredeti perben majd’ 20 éven át.

Ironikusan szólva tiszteletre méltó az az állati makacsság, amelynél fogva fejüket verik a falba. Balog Atya könnyen van, nem őt küldte haza a bíróság azzal, hogy nem is foglalkozott tárgyalás kitűzésével, vagy tanúk meghallgatásával, mondván, hogy ezeken, uraim, már rég túl vagyunk, most szépen menjenek haza… De Szennék üres vagdalkozását 2022. március 10-én megalázó módon ismét elutasította a bíróság*. Az ugyanis érezte, hogy a tanúként becitálásra ajánlkozó katolikus püspök, valamint baptista lelkész könnyen az okirat hamisítás maga által készített csapdájába esik, amennyiben bírósági eljárásra és újabb, frissen kreált okiratok megvizsgálására kerülne sor. Ezt tehát, bár nem így tervezték, de elkerülhették. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház perben fellépő képviselője egyelőre nem szándékozott ebbe az irányba mélyebbre hatolni.

Balog Atya és lelkes kis katonái annyit elértek, hogy a horvátországi Vallásügyi Bizottság az októberben beadott perrel kapcsolatba hozható módon ez idáig halasztotta a közös és kölcsönös érdekű szerződés megkötését a HMRKE-vel, és mindeközben aláírta a Kálvini Egyházzal a folyamatban lévő, eredetileg hamis módon született szerződést. Ez arra mutat, hogy ellentmondásban áll a bíróság és a Vallásügyi Bizottság véleménye, mely utóbbi Balog Atya személyes közbenjárására kerüli a szembesülést azzal, amit a bíróság a határozataiban meghozott, és amelyek végrehajtásával kapcsolatban az időt húzni eddig is, általunk nem pontosan ismert okok miatt lehetséges volt. Felmerülhet a kérdés a jövőben, hogy a Bizottság álláspontja szerint kell-e ítéletet hoznia a bíróságnak Horvátországban, vagy a bírósági döntések értelmében törvényesen kell-e eljárnia az állami közigazgatási szerveknek? Persze, egyelőre még nem merült fel ez a kérdés.

A következőkben több részben meg fogjuk vizsgálni Balog Atya beavatkozása kapcsán, hogy a “szeptemberi nyilatkozat” mit üzen a számunkra Horvátországban és az egyetemes református egyházban.

.

*A Kálvini Egyházra kirótt perköltség több millió forintra rúg.