Miért késik a szerződés? (III.)

A zágrábi Vallásügyi Bizottság vezetőjének elmondása alapján magyar állami támogatással Balog főpüspök atya tavaly a harmadik negyedévben személyesen gyakorolt nyomást a Bizottság tagjaira annak érdekében, hogy a legfelsőbb bíróság jogutódlásra vonatkozó határozatát hagyják figyelmen kívül. Tette ezt annak ellenére, hogy

– Balog püspök nagyon jól tudja, hogy a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (a továbbiakban Református Egyház; jelenlegi vezetője Kopácsi Kettős János) nem szakadár egyház, hiszen soha senkitől nem szakadt el. Az 1993-as I. (eszéki) és az 1998-as II. (laskói) zsinat végzéseit és határozatait hajtja végre a mai napig, amit a legutóbbi horvát bírósági döntés is kimond. Balog püspök tudatosan állít mást, vagy tévedésből?

– Balog püspök nagyon jól tudja, hogy a Szenn Péter-féle Kálvini Egyházat a független Horvátország kikiáltását követően 8 évvel, és a horvátországi Református Egyház működését megkezdően 6 évvel később, csupán 1999 márciusában jegyezték be Horvátországban. Balog püspök az azóta eltelt 22 év helyett miért beszél mégis fél évezredes működésről? Az egyháztörténelem mezején hogyan számol el ezzel az „elszámolással”?


A kilencvenes és kétezres évek Horvátországban elhozták a református egyház újabb sötét időszakát. A háborút követően az egyház részekre szakadt. Hamis képviselettel a volt vezetőség tagjai módszeres leszámolásba kezdtek a maradék teljes likvidálásának céljából. Magyarországi állami és egyházi segítséggel a gyülekezetek hitvalló részét a legitmációért folyó bírósági eljárásokba citálták és bel- és külföldön teljesen elszigetelték. Horvátországban az állami szervek diszkriminatív módon, hátrányosan megkülönböztetik a volt jugoszláviai reformátusok horvátországi jogutód szervezeteit. A horvát állam a Magyarországi Református Egyház kezdeményezésére a magyar állami befolyás eredményeképpen nem hajt végre bírósági döntéseket, melyek a visszásságokra mutatnak rá. A joggal visszaélve az egyházat kizárják ingatlanjaiból, templomaiból, az iskolai hittan oktatás feladatait sem végezheti. Az állami katolikus szemléletű hivatalok ignorálják a választott vezetőség beadványait, miközben a hazug, kálvinista színekben álcázott propaganda ömlik az állam által finanszírozott különleges státusú egyházak részéről.

Ha olvasod híradásainkat, akkor támogatod a református örökség védelmét Horvátországban. Ha megosztod történeteinket, azzal nem csupán itthon, hanem Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken és az Őrvidéken, vagy Szlovén – Szlavóniában is erősíted hitvallásunkat az élő egyházi közösségek érdekében.