Kórógy református temploma

A református templom és a parókia épülete, Kórógy, 2019.

KÓRÓGY

Az egykori Vuka folyó menti mocsarak mentén, ma gazdag termőföldek vidékén fekszik a kelet-szlavóniai Kórógy települése, amely ma a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyházhoz tartozó legdélebbre fekvő református közösség otthona. Mária Terézia külön engedélyével épült fel a kórógyiak első, téglából emelt temploma, amely a vidéken addig is honos reformátusság erős bástyája lett évizedeken keresztül. Akkor még torony nélkül létezhetett, mert a hivatalos hatóságok parancsára a fából emelt harangtornyot le kellett bontani. Milyen tragédia majd kétszáz ével később, hogy a délszláv háború kezdetekor ismét földi hatalmasságok erőszaka miatt dőlt le a második, kőből épült kórógyi templom magas harangtornya – emberáldozatot is kívánva! Ezt a második templomot új telken építették és szentelték fel 1873. novemberében, majd háború sújtotta romjaiból újították fel a kétezres évek elején, amikor új lelkészlakot is építettek mellé.

Évtizedes viszontagságok után 2019. májusában került vissza jogos tulajdonosának, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezetének tulajdonába az egyházi ingatlanok csoportja, a templom, a kert és a parókia. A gyülekezet azonban erőtlen, önrendelkezését az utóbbi évek alatt teljesen elvesztette, és emberileg, lelkiekben, és fizikai adottságainak tekintetében is válságos időszakát éli.

Képeink a helyszínen készültek.

A kórógyi református templom, 2019.