Istentisztelet Hercegszöllősön

A mai napi (2020. május 10.) vasárnapi istentiszteleteket templomos helyeinken már megtartottuk. Kopácson is a templomban gyülekeztek a hívek (a Kálvini Egyház az állami szabályok miatt tagjainak még nem tartott istentiszteletet a kultúrházban) és Hercegszöllősön úrvacsorával egybekötött vasárnap délelőtti liturgia szerinti ünnepre gyűltek össze híveink. Képeink erről az alkalomról készültek.

Hálás szívvel köszönjük meg Istennek, hogy alkalmat készített számunkra immáron a második hétek a karantén szigorú szabályait megkövetelő hetek és hónapok után. Adja Isten, hogy rendeződjön a megszorítások által megpróbáltatások sorát lelki és testi módon is megélő híveink számára az élet. Imádkozzunk azokért, akiknek otthonukban kell a gyülekezeti közösséget korlátok között megélniük. A hercegszöllősieknek most könnyebb, mert felemelően szép igehirdetésben és együttlétben volt részük. Úgy érezzük, hogy lelkipásztoruk Varga György, és gondnokuk, az egyben országos főgondnok Sója Bálint vezetésével ez a kis gyülekezet nagy fontosságú Isten szemében, mert fontos, példamutató szerepet játszik a református egyház életében, hasonlóan Bellyéhez, Kopácshoz, Szentlászlóhoz, Eszékhez és Csúzához, valamint Vörösmarthoz hasonlóan.