Hercegszöllősi Kánonok

Miért a mi (horvátországi reformátusok) iratunk a Hercegszöllősi Kánonok?

Ünnepségre hívjuk olvasóinkat-követőinket 2022. augusztus 15-én a Hercegszöllősi Református Templomba.

A magyarországi reformációnak egyik bölcsője Baranya volt. Itt már – bizonyos szórványadatok szerint – a mohácsi katasztrófa előtti években is akadt az egyházat megtisztító törekvésnek híve és pártfogója. Alsó-Baranya nagyobb szabású reformálásáról viszont konkrét adataink is vannak. Kákonyi Péter hercegszöllősi protestáns lelkész-költő, Sztárai Mihály, Zigerius Imre fellépése-tevékenysége 1544-1546-tól folyamatos. Jelentős központ volt Hercegszöllős, Vörösmart, Kórógy, Laskó, Haraszti, Karancs, Kopács, Kő, s még több hasonló település is.
Hercegszöllősön minden bizonnyal több zsinatot is tartottak, azonban országosan kiemelkedő jelentőségű az Alsó-Baranyai Református Egyházkerület 1576. augusztus 16-17-én tartott zsinata, amelyen – a 16. század ötvenes éveiben készült (a lutheri reformációból a helvét, református irányzatba való átmenet jellegét magán hordozó) „Baranyai Kánonok” után – már határozottan református szellemű egyházigazgatási kánonokat („Hercegszöllősi Kánonok”) fogadtak el, amelyek szerkesztője Szegedi Kis István volt, elfogadtatását pedig Skaricza Máté vezette. Ezek a rendtartások, szabályozások aztán – ha kisebb módosításokkal is, de – országosan befolyásolták, meghatározták, alapjaivá lettek a későbbi szabályozásoknak. Laskón volt lelkész 1554 elején a baranyai új egyházkerület (superintendentia) első püspöke, Szegedi Kis István.
A terület egyháztörténeti jelentősége a török hódoltság későbbi századaiban sem csökkent. (dr.Prof.L.S.)

Olvasható eredetiben?

Hercegszöllősi Kánonok – 1576
Kiadta az Exodus Kiadó Erdőkertesen 2018-ban, a „Kultúra
nyitott templomai” programsorozat részeként a HMRKE kérésére.
Terjedelem: 2 (B) ív, megjelent 50 számozott példányban.
Nyomtatás: Vizsolyi Biblianyomtató Műhely Élménymúzeum Tizenhatodik századi, vízimalom meghajtású,
vízjeles rongypapírt merítő manufaktúra, vezetője: Daruka Mihály t.p.
(ISBN 978-963-87166-6-8)
Ára 150.- Kuna, megrendelhető a lelkészi hivatalokban

Foto: Dragan Đurić