Gyászjelentés Kopácsról

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.“ Jób 19:25

Szomorú szívvel jelentjük a hírt.


Kopácsi Kettős János lelkipásztor, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház püspöke hosszú betegség után nagy fájdalmak közt, de csendesen, családja körében december 14-én hajnalban elaludt. Az Úristen őrzi álmát.

Földi maradványait a feltámadás reményében
a Kopácsi Református Templomban helyezzük nyugalomra
2022. december 22.-én csütörtökön, 14.00 órakor.

Gyászolják: felesége, leányai, fiai, vejei, menye, unokái,
édesanyja, testvérei, közeli és távoli rokonai.