Gondnokok

A XX. században, mint minden korban, az egyházak területi és számbeli veszteségei együtt jártak az egyház társadalmi szerepének csökkenésével. A református egyház, bár helyzetét tekintve a római katolikus egyház súlyához képest csak másodlagos szerepet tölthetett be Horvátországban, a mai napig nagyon fontos kulturális és művelődési tényező volt, amihez nagymértékben hozzájárult képviselőinek aktív közéleti szerepvállalása. Az egyház a presbiterek és gondnokok nélkül az egyházi üldöztetések, politikai-ideológiai háborúk alatt nem élte volna túl a legnehezebb időket Horvátországban.
Ma sincs ez másképp.

  1. nyarán felvett képeinken a szentlászlói, bellyei gondnok és pénztáros, a hercegszöllősi és kői gyülekezet világi vezetői és Kopács legfiatalabb és legidősebb presbitere, egyben gondnoka látható.
    (Ref.Sajtószolg.)