És mégis mozog a föld

Mert a Seregek Ura meglátogat téged mennydörgés, földrengés, nagy zúgás, viharos forgószél és emésztő tűz lángjai között… Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izráel Szentje előtt… Ésa 29:6;29.

December 29-dikén a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház kopácsi református lelkészi hivatalában tartott megbeszélést az egyház zsinati elnöksége, amikor 12.20 perckor váratlanul mozogni kezdett alattunk a szék, az asztalon lévő poharak és üvegek és a könyvespolc tárolói. Azonnal kiderült számunkra, hogy földrengés van. Először megijedtünk mindnyájan, de a félelmen kívül más kár nem keletkezett. A gyűlést befejezésképpen a szokáshoz híven imádsággal zártuk, de amit ezután hallottunk, az nagyon eltért a megszokottaktól, a biztonságos élet mindennapjaitól.

A tőlünk távol eső, kb. 250 km-re fekvő Petrinja és Sziszek városában és azok környékén rendkívül súlyos anyagi károkat és halálos áldozatot is követelt a 6,3 magnitúdójú földrengés.

Az azóta elmúlt hetek folyamán sok egyéb mellett a drávaszögi és szlavóniai magyar falvak is szerveztek segély gyűjtést a károsultak számára. A Protestáns Református Keresztyén Egyház küldöttsége is több alkalommal járt a katasztrófa sújtotta területen, és segélyeket vitt a rászorulók részére. Tőlük kaptuk közvetlenül a híreket arról, hogy mit is jelentett ez a természeti csapás a helyi lakosok számára. Magyarország kormánya Petrinja városában egy rombadőlt iskola, Zazina településen pedig  egy romos templom felújításával támogatja a földrengés károsultjait. A magyar állam a most nem érintett Drávaszög és Szlavónia évtizedekkel ezelőtt történt háborús időszakát követően is nagylelkűen támogatta az újjáépítést a horvátországi magyarok lakta falvakban.

A mostani földrengés képei a háború képeire emlékeztetnek bennünket, ezért különösen mélyen át tudjuk élni az ezzel járó szenvedések és megpróbáltatások nehézségeit. Ma már azt is tudjuk, hogy a hasonló rombolások, legyenek azok természeti csapások, vagy ember okozta háborúság népek között mindig a felépülést, újrarendeződést hozzák maguk után. Erre Istentől is ígéretet kaptunk, aki Fián, Krisztuson keresztül mutatta meg, hogy a mélységből a megváltás mindenkire kiterjesztett csodáján át miként hatalmas az Isten valamennyi nép számára a földön. Vígasztalása és ereje újuljon meg most is a szenvedőkben a Szentlélek által!