D. Szabó Dániel Bellyén

D. Szabó Dániel, az Alliansz elnöke, a Magyarországi Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke köszöntője hangzott el Bellyén, a Reformáció emlékünnepén. Beszédei igehirdetések, köszöntései evangélizációk, melyet híveink a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteiben a Délszláv háború vége óta személyesen is hallgathattak számtalan esetben. A horvátországi egyházi események legavatottabb ismerői között tarthatjuk a sárospataki- és budapesti-, és tágabb értelemben kárpátaljai, missziói lelkületű lelkipásztort. Mindabból, amit elmond számunkra, épülhetünk és erőt nyerhetünk a következőkre. Emellett alázatot is tanulhatunk tőle, aki élete 90 éve alatt sokszor került hátrányos és kirekesztett körülmények közé. Elmondása szerint ezekben a helyzetekben Isten igéjéből merített erőt és bizonyosságot afelől, hogy Krisztus szeretetétől semmi sem választhatja el azt, aki hisz Őbenne, tanítását elfogadja, és áldását hajlandó elfogadni jóban-rosszban egyaránt.