Bellyei istentisztelet

A Horvátországi Magyarok Református Keresztyén Egyháza október 31-én, hétfőn a Reformáció napja alkalmából központi istentiszteletet tartott a Bellyei Református Egyházközségben.

Kopácsi Kettős János püspök köszöntötte az egybegyűlt híveket. Az istentiszteletet Bóka Zsombor látrányi (Magyarország) lelkipásztor vezette. Az úrvacsora liturgiáját Bóka Andrea lelkésznő és Varga György lelkipásztor vezette. Az orgonán Csáti-Szabó Aranka lelkipásztor kísérte az éneklést.

dr. Kis Boáz magyarországi református lelkész egy emlékverset mondott Kálvinról (Áprily Lajos: Kálvin, 1535).

A Bellyei Református Egyházközség a 16. században jött létre a híres szlavóniai-baranyai reformátor, Sztárai Mihály erőfeszítéseivel, aki akkor mintegy 120 egyházközséget alapított.

A Honvédelmi Háború idején a templomot leégették. 2014-ben az épületet restaurálták. 2022-től a templom ismét a Horvátországi Magyarok Református Keresztyén Egyháza birtokában van.