Bellye

2022. július 10. Bellye.
Kopácsi Kettős János püspök az egyházi ingatlanok kulcsát tartja a kezében az egyház jogásza és a gondnok, és a baranyai esperes jelenlétében. HMRKE Sajtóoszt. Minden jog fenntartva.

A bellyei gyülekezet rendje sok évi elzártságot, háború tépázta időszakot követően egy békésebbnek, de nagy téttel rendelkező bírósági eljárásnak eredményeképpen ismét a gyülekezet vezetése alá került. Nem könnyű feladat a gyülekezet építés, de Isten meghagyta a lehetőséget itt élő népének, hogy bűnbánatot tartva és tanulva a múlt hibáiból felfedezze az Ő akaratát és megtérjünk hozzá tiszta szívvel.

A napokban a gyülekezet vezetői átvették a templom és parókia, a templomkert kulcsát, így nem csak kerítésen kívülről nézhetik, ami az övék volt mindig is. Birtokon belülre kerülve aztán jött a szomorú felismerés: dohos falak között, penészes állapotban, takarítatlanul kapták vissza a parókia helyiségeit, amik így alig használhatók. Az épület kívülről más képet mutat, azonban frissen meszelt falaival és rendezett cserép tető héjazatával csak a látszat érdekében meggyőző a kép, akik eddig használták, bizony csak a látszatra adtak, a felújításra szánt adomány összegekből az egyéni önös célok megvalósítását követően már nem jutott idő és szándék az ablakok javítására, vagy szellőztetésre, a víz bevezetésére, vagy fűtés kialakítására, a gyülekezeti terem és berendezései az 1920-as éveket idézik. A szúette rozoga, leszakadt ajtajú szekrényekben penészesen, szétdobálva állnak az egykori parókiális könyvtár kötetei. De legalább újra kezdődhet a hely életének sokadik felvonása…

2022. július 10. Bellye.
A parókiális könyvtár és levéltár maradéka és romjai az egykor szebb időket látott lelkészlakon. HMRKE Sajtóoszt. Minden jog fenntartva.

Akikre büszkék vagyunk:

  • Pápai Keresztes István (1771-1792), aki az első bellyei református anyakönyvet írta.
  • Angyalosi Demjén, aki gazdagon díszített énekeskönyvet hagyott ránk, amelyet Debrecenben őriznek. A „ceremoniális” énekeskönyv, A Bellyei Graduál tizenegy év alatt készült el, és a benne található gazdagon hímzett iniciálék miatt vált széles körben híressé.

Ők azok, akik a Bellyei Református Egyházközség tagjaiként a háborút követően a mai napig az akadályok ellenére is a legtöbbet tették a gyülekezet fennmaradása érdekében. Az ő, és maradékuk erőfeszítéseit kívánja a Bellyei Református Egyházközség lelki megújulásának emberileg elvárható feladata:

Varga Zoltán
Juhász Rozália
Klárics Sárika
Bálint János
Csicska Zoltán
Lehocki János
Jakab Ilonka
Szőr József
Haffner Károly
Antulovics Jolánka
György Györgyi
Angyal János
Varga József
Molnár Irénke
Totics Kornélia
Süllős János
Bosnyák Jolánka
Spigel Gyula
Angyal István
Töttösi Sándor
Gerber Judit
Sziller Irén
Palizs István
Palizs Attila
Palizs István, ifj.
Orgyán Mária
Peternai Julia
Orgyán János
Lörinc József,Teréz
Versing Irén
Kopácsi Kettős János lelkipásztor

2022. július 10. Bellye.
Kopácsi Kettős János püspök és Palizs István gondnok a református parókia gyülekezeti termében. HMRKE Sajtóoszt. Minden jog fenntartva.