Andel Károly lelkipásztor (1945-2019)

Eszék – Rétfalu
Andel Károly lelkipásztor (1945-2019)

Az Eszékkel egybenőtt Rétfalu reformátusságának számos tagja a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) gyülekezetéhez tartozik mind a mai napig. A délszláv háborús időszak alatt az elüldözöttek gyülekezete is évekig ebben a városrészben tartotta alkalmait. A műemlék református templom felújítása részben megtörtént az elmúlt években. Festett és faragott berendezése nagyon értékes örökséget őriz.

A háború alatt Magyarországra menekült helyi lelkész a menekültségben távol került híveitől és hivatásától, majd hazatérését követően menedéket ismét a rétfalusi parókián kapott. A visszatérő gyülekezet sajnos nem állt mellé, és a lélekszám nagy mértékben megcsappant. Az 1990-es évek végén a lelkész szövetkezve más felekezetű keresztyénekkel önálló egyház alapításába kezdett és nyugalmazásáig jegyzőként is működött az egykori parókián. Szorgalmazta a magyar helyett horvát elnevezések használatát egyházon belül. A HMRKE a helyi lelkészt kiválásáig tagjai között tartotta számon. Egykori lelkészegyesületi tagsága tiszteleteként a vajdasági református püspök áldással búcsúztatta a rétfalui temetés szertartásakor egykori szolgatársát.

Andel Károly gondozatlan, gazzal benőtt sírján ma kereszt áll. Alig olvasható neve rajta. Temetésekor még az alábbi mondatot világította meg gyertyaláng: “Míg éltél szerettünk Meghaltál soha el nem felejtünk.” Az azóta eltelt egy majd egy év alatt a helyiek emlékezése erősen megkopott.

A Kopácsi Református Egyházközség presbiterei a rétfalui temetőben Gyurkovics Ernő, néhai haraszti és rétfalui lelkipásztor sírja mellett Andel Károly, egykor volt lelkésztársuk sírját is meglátogatták az elmúlt hétvégén. Kopácsi Kettős János püspök és a presbitérium jelenlévő tagjainak közös elhatározásával azt tervezik, hogy ez utóbbi sírhelyet rendbeteszik, gondozzák, hogy kegyelettel emlékezzenek a református egyház egykor Debrecenben felszentelt lelkipásztorára, aki életével és cselekedeteivel sokak életére volt hatással.

Andel Károly sírjánál, 2020. május