REFORMATSKA CRKVA U KNEŽEVIM VINOGRADIMA II.

Povijest reformatske crkve

Najstarija crkva Baranje nalazi se u Kneževim Vinogradima. Temelje tornja postavili su Rimljani oko 300. godine. Današnji oblik zgrada je poprimila u 19. stoljeću, ali crkva je već i ranije bila velika, jer 1576. godine ovdje je održana povijesna sinoda, tu su prihvaćeni “Kanoni iz Kneževih Vinograda”. U kanonima su napisani zakoni koji reguliraju život reformatskih vjernika.

Rani – zapadni – dio crkve vjerojatno je izgrađen u XIII. stoljeću. Ne poznajemo svetište crkve tog razdoblja. Ispred zapadnog pročelja vjerojatno je stajao toranj ili portal.

U drugom periodu srušili su svetište romaničke crkve te na već spomenuti način izgradili veću

crkvu, najvjerojatnije u drugoj trećini XV. stoljeća. Istovremeno s proširivanjem broda, ili neposredno poslije, srušili su romanički toranj i izgradili i danas postojeći gotički toranj s četiri kontrafora.

Crkva je bila izgrađena sasvim sigurno 1576. godine, kada je ovdje održana sinoda donjih i gornjih baranjskih župa na kojoj je sudjelovao 40 propovjednika. Postojanje crkve potvrđuje i podatak prema kojem superintendant biskupske župe od tada pa sve do 1604. godine stanuje u Kneževi Vinogradima.Crkva je oštećena u borbama protiv Turaka 1687. godine te je u donekle obnovljenu crkvu 1722. godine udario grom i ona je potpuno izgorila. Prošlo je deset godina do slijedeće obnove, ali su je i tada pokrili tek s trskom. Za ozbiljniju obnovu Kneževi Vinogradska crkvena općina imala je dovoljno snage tek 1803. godine.

Prije početka radova obnove propovjednik Pál Székely je detaljno opisao crkvu. Kontrafori crkve – naprijed i odzada – s donje strane su toliko bili istrošeni, da su oni više visili na zidu, stoga su ih i skinuli prilikom obnove. Na zadnjoj (sjevernoj) strani crkve bila su vidljiva dva velika “vrata” koja su bila zazidana samo s redom opeka. Od južnih prozora: “neka su bila široka za jedan šuk, pružili su se duboko dolje kao rupe, bez prozora.” Kapija je bila tamo gdje je i sada, ali je bila mnogo uža. Predvorje uz crkvu sagrađeno je 1813. godine. Još nedovršeni toranj prvi puta su obnovili  1793-94. godine. 1803-1805. godine ponovno su vršeni neki popravci.

Sredinom XIX. stoljeća ponovno obnavljaju i popravljaju, kao što to pokazuje datum 1832. nan zidu predvorja. Crkvena ograda i kapija izgrađena su 1856. godine. Sadašnji izgled crkva je dobila 1803. godine, a obnavljana je 1839. godine. Proglašena je spomenikom kulture 17.12.1976. g.

U unutrašnjosti su pronađeni temelji nekadašnje crkve, koja je bila sagrađena na istom mjestu, a osim toga na zidovima su otkrivene stare freske iznimne vrijednosti, nekadašnji ulazi i slično. Pronađeni su istari temelji prve crkve.

Renoviranje crkve je započelo uz pomoć Ministarstva kulture i Podunavskog reformatskog crkvenog okruga.

Képeinken a hercegszöllősi református templom látható madártávlatból, illetve a déli fal irányából. A lakóépület a parókia lakott, szépen rendbentartott épülete a parókia kert felől, déli irányból. Az egyházi dokumentumok alapján megállapítható, hogy a régi templom renoválásához és az új parókia felépítéséhez 1806-ban, illetve 1812-ben Albrecht főherceg bellyei uradalma nyújtott támogatást 20 ezer tégla, tetemes mennyiségű faanyag és 1000 forint értékben.

Napjainkban a templom a horvátországi magyarság egyik legértékesebb műemléke, mely folyamatosan használatban van a gyülekezeti és egyházi alkalmak során. Számos külföldi országból érkeznek vidékünkre látogatók, akik nem mulaszthatják el, hogy a római kori alapokra épült és gyönyörűen felújított templomot megtekintsék.

Hercegszöllősi Református Egyházközség

(Reformatska crkvena općina Kneževi Vinogradi)
Postacím: HR 31309 Kneževi Vinogradi, Olgina ul. 26.

e-mail: reformata10@gmail.com

Lelkipásztor: Varga György

Tel. 031/733-169
Fax: 031/733-169

e-mail: reformata10@gmail.com

Gondnok: Sója Bálint

tel. 098 295703

e-mail: bsoja.st@gmail.com