Posts Tagged “ünnepség”

TOLCSVA – Az Összetartozás Napja, 2018. június 2.

 

 

Pechó János hercegszöllősi fafaragó kopjafája, részlet. Tolcsva, 2018.

Pehó János hercegszöllősi fafaragó kopjafája, részlet. Tolcsva, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tolcsvai Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány 1995-ös évi kezdeményezése révén a Római Katolikus templom előtti parkban minden évben egy-egy kopjafa került elhelyezésre, mely a Magyarok Összetartozása napján történő megemlékezések alkalmain keresztül a magyar nép összetartozását szimbolizálja.

 

Az Összetartozás Ünnepe, Tolcsva, 2018.

A megemlékezéseken évente felállítottak és lelepleztek egy kopjafát, amely valamely határon túli területről érkezett Tolcsvára, hogy az év minden napján emlékeztesse az ott élőket arra, ami magyarságukban egyformán fontos mindenkinek, lett légyen otthona a mai Szlovéniában, Muravidéken, Kárpátaljáról, Erdélyben, Délvidéken, Őrvidéken, vagy a Felvidéken.

Helyi elöljárók koszorúznak az Összefogás Napján, Tolcsva, 2018.

Varga György lelkipásztor, Összefogás Napja, Tolcsva, 2018. június 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén, a horvátországi Hercegszöllősről érkezett kopjafa nyolcadikként hirdeti, hogy Tolcsva lakosai nem felejtik a határon túl élő magyarokat. Hermann László, Pocsai Vince és más fafaragó mesterek-művészek után idén a hercegszöllősi Pechó János által faragott kopjafát avatták a Csúzai (és Hercegszöllősi-, valamint Vörösmarti-) Református Egyházközség és lelkipásztora, Varga György egyházi főjegyző szolgálatával. Az eseményen a helyi elöljáróság képviselői mellett részt vett Sója Bálint hercegszöllősi gondnok. Az eseményen résztvevőket Varga György lelkipásztor áldotta meg.

Ünneplő szervezők csoportja az Összefogás Napján, Tolcsván, 2018.

 

A vendégek két napos látogatásuk alatt vendéglátóik vendégszeretetét élvezve tartalmas programokon is részt vehettek.

Presbiteri Konferencia – horvátországi vendégekkel, 2018. május 26.

Sellyei festett fatábla, 2017

 

Tanítva őket, hogy megtartsák mindaztamit én

parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok

minden napon a világ végezetéig (Mt 28,20).

A Magyar Református Presbiteri Szövetség Baranyai területi Szervezete Kis-köri Konferenciát tartott 2018. május 26-án az ormánsági Sellyén. A református templomban Szénási János lelkipásztor nyitó áhítata után „Engedelmeskedni Jézusnak” címmel ugyancsak ő tartotta meg előadását, melyet kiscsoportos foglalkozások követtek, majd szeretetvendégségen vettek részt a megjelentek. A Presbiteri Szövetségről Fóris Györgyné tartott előadást, melyet ének, versszavalás és hozzászólások követtek. Örömünkre szolgált Pál Tamás csányoszrói lelkipásztor szolgálatát és kedves bizonyságtételét hallanunk.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek képviselői ez alkalommal Csúzáról, Szentlászlóról, Eszékről és Vörösmartról látogattak el a helyi szervezők meghívásának eleget téve Sellyére, ahol a templom mellett a régi parókia felújított, és a gyülekezeti terem megfelelően kialakított termeiben és helyiségeiben érezhették a keresztyén református egység és közösség Szentlélek által megáldott és ember által szét nem választható elevenségét. Lelkészeinket Varga György csúzai lelkipásztor képviselte.

Reméljük, hogy a vendéglátást hamarosan Horvátországi helyszínen viszonozhatjuk. A határ menti két régió, Dél-baranya és az Ormánság közös múltja és hasonló nehéz sorsú jelene teszi különösen aktuálissá a két egyházrész képviselőinek alkalmankénti találkozását. Fontosságát pedig az a közös törekvés erősíti, mely a presbitereken keresztül a bizonyságtevő Lélekről vall otthoni gyülekezeteinkben…

Képeink a konferencián készültek:

Sellyei református presbiteri konferencia, 2018. május 26.

Barkó Antal lelkipsáztor emléktáblája a sellyei öreg parókia falán, Sellye, 2018

Szeretetvendégség, Sellye, 208 május 26.

Horvátországi résztvevők a Sellyei Presbiteri Konferencián, 2018. május 26-án, Sellyén

Presbiteri Konferencia, Sellye, 2018. május 26.

Sellye, református templom, 2018.

Sellye, 2018. május 26.

Nagy Attila Gyula, MRPSZ/BTSZ elnök a Sellyei Presbiteri Konferencia vezetője, 2018. május 26.

Templomi köszöntőbeszéd, Sellye, Presbiteri Konferencia, 2018. május 26.

Szeretetvendégség a sellyei régi ref. parókia melléképületében, 2018. május 26., Sellye

Go Top