Posts Tagged “Károli Biblia”

A Vizsolyi Biblia Kopácson

A Vizsolyi Biblia ünnepsége Kopácson, 2018. június 3.

 

A Kopácsi Református Gyülekezet vasárnapi délutáni istentiszteletét a templom harangjának a Bellyén, Laskón és Darócon is hallgató zúgása nyitotta meg.

Kettős Attila, szentlászlói református lelkipásztor a Zsidókhoz írt levél 4:10 és azt követő versei alapján hirdette az Igét.

“Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképen Isten is a magáéitól, Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, a kiről mi beszélünk. Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz.”

Daruka Mihály (tb. p.) előadása Kopácson, 2018. június 3.

A frissen nyomtatott bibliai lapok Kopácson, 2018. június 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblianyomtató ismertető Kopácson, 2018. június 3.

A teljes Vizsolyi Biblia kiállítása Kopácson, 2018. június 3.

Daruka Mihály (tb. p.) előadása Kopácson, 2018. június 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kettős Attila szentlászlói lelkipásztor nyitó áhítata után a 600 km-re fekvő Vizsolyi Biblianyomtató Műhely Élménymúzeum alapítója és vezetője, Daruka Mihály (tb. püspök.) vezette be a hallgatóságot a biblianyomtatás 428 évvel ezelőtti történeteibe. Hallgatósága megilletődve és nagy érdeklődéssel fogadta előadását, amely után a bellyei Lehocki János asztalosmester által készített nyomdagépet, valamint az egyházunk tulajdonába került Vizsolyi Bibliát is megtekinthették a helyi gyülekezeti tagok mellett azok is, akik más horvátországi református eklézsiákból érkeztek.

Az ünnepségen köszöntőt mondott meghívott kárpátaljai lelkészkollégánk és tiszteletbeli püspök testvérünk is, aki családjával együtt tisztelte meg jelenlétével közösségünket. Az ünnepi alkalmat a szentlászlói “Rozmaring” énekkar szolgálata kísérte.

A szentlászlói “Rozmaring” énekkar Kopácson, 2018. június 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

A Biblia és a nyomtató gép az érdeklődésnek megfelelően a mostani kiállítás keretében még néhány hétig megtekinthető lesz a Kopácsi Református Gyülekezetben Kopácson, a Petőfi Sándor utca 4. szám alatt.

A Vizsolyi Biblia 2017-es kiadásának ünnepe és átadása a Nyomdaműhely támogatói részére, Budapesten

 

Kopácsi Kettős János püspök, Budapest, 2017. november

 

 

A Vizsolyi Biblia 2017-es kiadásának ünnepe és átadása a Nyomdaműhely támogatói részére, Budapesten

Budapesten a Vörösmarty téren, 2017. november 18-án, szombaton a reformáció közelgő 500 éves évfordulóját méltó módon ünnepelték.

A vizsolyi Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem egykori kúriájában újra felállított Biblianyomtató Műhelyben, ahol a 16. század egyik legjelentősebb magyar nyomdásza, Mantskovits Bálint a Károlyi Gáspár által elsőként, teljes egészében magyar nyelvre fordított Szentírást, a Vizsolyi Bibliát kinyomtatta, elkészült a Vizsolyi Biblia újabb, immár 21. századi, valódi facsimile kiadása 200 példányban.

2006-ban az ország legjobb szakembereinek segítségével elkészült a korhű nyomdagép, és a 16. századi technikával működő, vízimalom meghajtású, rongypapírt készítő manufaktúra. Az alkotók kézzel kivésték a betűk gyártásához szükséges 375 darab acél verőtövet, és megtanultak eredeti 16. századi papírt meríteni.

Munkájuk gyümölcse már kézbe fogható, az elkészült köteteket a kutatói- és szakmunka, a nyomtatás és kötés anyagi hátterét biztosító támogatók átvehették és köszönetet mondhattak Daruka Mihálynak és munkatársainak, akiknek élete az elmúlt években szinte kizárólag a bibliakiadás tervezése és megvalósítása körül forgott.

 

A Vizsolyi Biblia 2017-es kiadásának ünnepe , Budapest

A Vizsolyi Biblia 2017-es kiadásának ünnepe , Budapest – Vörösmarty tér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyházunk is a kiadói tevékenység támogatójaként volt jelen ezen az ünnepi rendezvényen. Az átvett biblia egy példányát gyülekezeteinkben állítjuk ki vándor kiállítás keretén belül, hogy az eredeti Vizsoly Biblia és története megismerése mellett keresztyén életünkben a Szentírás jelentőségét és központi szerepét is hangsúlyozzuk.

Az ünnepi alkalmat Kopácsi Kettős János szuperintendens igei köszöntése és Tóth Csaba Attila bizonyságtétele és szavalata szentelte meg a Magyar református Egyház részéről a jelenlévők népes gyülekezete előtt. Istené legyen a dicsőség!

Tóth Csaba Attila, Budapest, 2017. november

 

Go Top