Archive For 2022.03.31.

Konferencia Sárospatakon

Konferencia Sárospatakon

A népfőiskolai mozgalom 85. és a Népfőiskolai Collegium 30., három napos jubileumi közgyűlésére került sor Sárospatakon a Teológiai Akadémia dísztermében és a református templomban 2022. március 18-20. között.

A Konferencia szervezője a Collegium titkára, Nt. dr. Kis Boáz lelkipásztor, a HMRKE jogtanácsosa volt, akinek meghívására egyházunk 3 fős delegációja is részt vehetett a 3 napos rendezvénysorozat alkalmain. Dienes Dénes történész oldalán dr. Enghy Sándor rektor köszöntötte házigazdaként a megjelenteket. A program előadói a meghívóban szereplő személyekhez képest némiképp megváltozott, mert a közelgő magyarországi választások számos szakértőt a választási kampány feladataihoz szólított. Az egyházhoz tartozók azonban hűségesen, az ezelőtti népfőiskolai rendezvényekhez hasonlóan jelen voltak, így találkozhattak a hallgatók d. Szabó Dániellel, az Alliance tiszteletbeli elnökével, Horkay László nyugalmazott kárpátaljai püspökkel és volt nagydobronyi lelkipásztorral, ft. Csűry István királyhágómelléki püspökkel, hogy csak azokat említsem, akikkel Horvátországban egyházi szolgálatokban és baráti kapcsolatokban is volt már lehetőségünk találkozni és akik nem csatlakoztak az elmúlt időszak horvátországi egyházi üldözési mozgalmaihoz.

A Konferencián előadóként Varga György csúzai lelkipásztor előadását hallgathatták meg a jelenlévők “Hercegszöllősi örökség” címmel. A legérdekesebb előadást a Magyarországi Református Egyház nemrégiben kinevezett jogásza, Badacsonyi Zoltán, az MRE Jogi Osztályának vezetője tartotta. Előadásának címe: “A betű embere, a lélek szolgája”. Előadásában etikai normákat is érintett, melyek alapján a keresztyén ember felemelt fejjel járhat és kelhet az egyházban.

A résztvevők koszorút helyeztek el Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán professzorok sírjánál.
A horvátországi delegáció Tolcsván is látogatást tett, ahol 2018-ban a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a tolcsvai Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány kezdeményezése révén minden évben egy-egy kopjafa kerül elhelyezésre, mely a Magyarok Összetartozása napján történő megemlékezések alkalmain keresztül a magyar nép összetartozását szimbolizálja. Egyházunk is elhelyezett itt egy kopjafát a nemzeti összetartozás emlékére 2018-ban. A helyiekkel a barátságunk az elmúlt években sem szakadt meg.

Bibliakörös asszonyok találkozója Csúzán

Március 30.-án délután 16.00 órai kezdettel közös bibliaórára került sor Csúzán. Szentlászlói, sepsei, hercegszöllősi és csúzai asszonyok közösen énekeltek, imádkoztak, bibliai igét hallgattak, majd szeretetvendégségen vettek részt.

János evangéliuma 12. részéből a fejezet első 12 versét olvasta fel bevezetőjeként Varga György lelkipásztor, ezután „Úton Jeruzsálem felé“ címmel áhítatot tartott a jelenlévőknek. A vendéglátók nevében Pinkert Ida gondnokasszony köszöntötte a híveket.

A szeretetvendégség süteményeit, kiflijeit és pogácsáit a csúzai asszonyok sütötték.

Ez az alkalom már a harmadik közös területi bibliaóra és találkozó volt, ami megrendezésre került a Covid19 pandémia miatt bevezetett és az utóbbi időben lazított megszorítások óta. A találkozók és hitet erősítő programok jó hatással vannak az egyházi közösségeinkben élők életére nézve. Imádkozunk azokért is, akik személyesen nem tudnak jelen lenni. Számukra továbbra is adott a helyi gyülekezetekben heti rendszerességgel megtartott bibliaórai alkalom és egyéb egyházi rendezvényeink, melyekre szeretettel várunk mindenkit.

_________________________________________________________________________

JÁNOS EVANGÉLIUMA 12. (1-12. vers) rész

Mária nárdusolaja

Hat nappal a pászka ünnep előtt Jézus Betániában meglátogatta Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek neki, amelyet Márta szolgált fel. Lázár is ott ült az asztalnál Jézussal együtt. Vacsora közben Mária nárdusolajból készült igen drága illatszert hozott elő. Az egészet ráöntötte Jézus lábára, majd a hajával törölte meg. Az illatszer illata az egész házat betöltötte.
Akkor megszólalt az egyik tanítvány, Iskáriótes Júdás, aki el akarta árulni Jézust: „Ezt a drága illatszert inkább el kellett volna adni háromszáz ezüstért! A pénzt meg a szegényeknek adhattuk volna!” De ezt nem azért mondta, mintha a szegények érdekelték volna, hanem mert tolvaj volt. Ugyanis Júdás kezelte a csoport közös pénzét, és gyakran lopkodott belőle.
Jézus így válaszolt: „Hagyd békén Máriát! Hiszen ezt az illatszert a temetésemre tartogatta!8Szegények mindig lesznek a közeletekben, de én nem leszek mindig veletek.”

A főpapok Lázárt is meg akarják ölni

Az ünnepre összegyűlt tömeg között elterjedt a híre, hogy Jézus Betániában van, ezért sokan odamentek. De nemcsak őt szerették volna látni, hanem Lázárt is, akit Jézus feltámasztott a halálból. Emiatt azután a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik.11Ugyanis Lázár feltámasztása miatt sokan már nem a zsidó vezetőket követték, hanem Jézusban hittek.

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

Másnap, amikor az ünnepre érkező tömeg meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,13elé mentek, pálmaágakat lengettek, és ezt kiáltották:
„Hozsánna!
Áldott, aki az Úr nevében jön! Zsolt 118:25-26
Áldott legyen Izráel Királya!”

Go Top