Archive For 2021.09.20.

POPIS 2021

Braćo i sestre reformatski vjernici,

Tijekom rujna i listopada 2021.održat će se popis stanovništva.

Na stranici 9. stranici na pitanje broj 19. vjera – upišite REFORMATSKA.

Na pitanje broj 20. – vjerska zajednica – upišite REFORMATSKA KRŠČANSKA CRKVA MAĐARA U HRVATSKOJ (koja je upisana u Evidenciji vjerskih zajednica pod brojem 20).

Kako se naši vjernici ne bi pribrojali drugim crkvama, vrlo je važno upisati točan naziv naše crkve, (kako smo to gore naznačili). Broj članova crkve omogućit će nam da zajednički gradimo budućnost svoje crkve.

Zahvaljujemo Vam se na razumjevanju i zajedno molimo Božji blagoslov na sve članove naše vjerske zajednice.

Predsjedništo Sinode, Kopačevo, u kolovozu 2021.

Népszámlálás 2021.

Kedves Református Testvéreink,

Egyházunk a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház egyetlen horvátországi jogutódja és örököse, a Reformáció kora óta folyamatosan református hitünk őrizője és védelmezője. Ebben születtünk és keresztelkedtünk. Isten kegyelmét, Krisztus szeretetét és a Szentlélek vígasztaló közösségét hirdetjük istentiszteleteinken az Úr szavai szerint.

Magyar reformátusokként zsoltárainkat és dícséreteinket énekeljük, azokból erőt merítünk a holnapra nézve.Megjelentek újonnan alapított „megreformált“ (reformirana, protestantska, calvinska) egyházak is vidékünkön. Tagjaikat a mi egyházunkhoz tartozók közül toborozták. A bíróságok által is megállapított hamisságukkal sokakat félrevezettek.

Ezért tartjuk fontosnak, hogy legyünk felkészültek a szeptemberbenesedékes népszámlálás alkalmával, és kérjük, hogy a népszámlálási kérdőív 9. oldalán a 19. kérdés alatt, mely a hitvallásra kérdez rá, a REFORMATSKA megnevezést írassák be az összeíróval. Az ezt követő 20. kérdés alatt, mely a vallási közösség nevére kérdez rá, a REFORMATSKA KRŠČANSKA CRKVA MAĐARA U HRVATSKOJ megnevezést írják a kérdőívre, amely a vallási közösségek regisztrációjának 20. sorszáma alatt van bejegyezve.

Legyünk öntudatos hívei vallásunknak és egyházunknak, hogy együtt erősítsük hitünket és nemzeti közösségünket! Bizonyságul a fentiekre, kérjük együtt Isten áldását népünk és egyházunk minden tagjára!

„Te benned bíztunk, eleitől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak…“ (90. zsoltár)

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége megbízásából testvéri köszöntéssel.

Go Top