Archive For 2020.10.18.

1956. október 23. – Ünnepségek egyházunk részvételével

Dr. Demcsák Csaba nagykövet az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából tisztelettel meghívta Egyházunk főtiszteletű vezetőségét a Zágrábi Magyar Nagykövetség nemzeti ünnepi fogadására, valamint azt követően az „Ars et Virtus Horvátország-Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége“ című kiállítás megtekintésére 2020. október 21-én 11.00 órai kezdettel.

A meghívást elfogadva egyházunk delegáció útján képviseli a református magyarságot ezen az alkalmon.

A rendezvényen ünnepi beszédet mond Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki az közelmúltban Egyházunk székhelyén, Kopácson megtekintette az európai uniós és horvát támogatásból felépített állami óvodát, és megtekintette a műemlék templom felújításának állapotát Sepsén.

A zágrábi kiállítás Magyarország és Horvátország közös múltját, kulturális örökségét több mint háromszáz műtárgyon keresztül (melyből 106 tárgy magyar gyűjteményekből származik) ismerteti, és azért jött létre, hogy bemutassa, milyen volt a magyar és a horvát nép viszonya, hogyan hatott egymás kultúrájára, művelődésére, hagyományaira a két nemzet abban a nyolcszáz évben, amikor a két állam egymással egységben létezett.

Horvátország és előd államainak elmúlt száz éve alatt a horvátországi magyarság létszáma közel a tizedére csökkent. Nemzetiségi és vallási kategóriák tucatjai változatosan írják le a mai helyzetben ezeken a területeken élő magyar ősökkel rendelkező népesség jelenét. Nemzetiségi és vallási önazonossága népünknek ezeken a területeken az egyének és családok szintjén önfeladó gyakorlatot tanusít az elmúlt évtizedekben, ezért történelmük szakértői vallási históriai feltárására és bemutatására nagy szükség volna azokon a területeken is a mai Horvátországban, ahol nagyobb létszámban – néhol még többségben, de legalábbi egy tömbben – élnek magyar nemzetiségű református és katolikus híveink.

Az október 21-i ünnepséget követően, az Eszéki Magyar Konzulátus szervezésében október 23-án Eszéken lesz megemlékezés az ’56-os események évfordulója kapcsán, melyen egyházunk, az ünnep mondanivalójának rendkívüli aktualitása folytán a legmagasabb szinten tervezi képviseltetni magát.

Zsinati Tanács ülés

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa Hercegszöllősön tartotta soron következő ülését 2020. október 13-án. A házigazda gyülekezet vezetői mellett képviseltették magukat a legnagyobb horvátországi református gyülekezetek. Az egyház Zsinati Tanácsának tagjai a gyülekezeti gondnokok közül szám szerint 9, valamint 3 lelkész és titkár. Képviseletükön keresztül ezeken az üléseken alkotó tagok vannak Laskó, Karancs, Haraszti, Rétfalu és Kórógy, Pélmonostor gyülekezeteiből is.

Az ülést Varga György lelkipásztor nyitotta meg és áhítatát a II. Sámuel 12:22 verse alapján tartotta meg: “Ő (Dávid) így felelt: Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam: Ki tudja, talán könyörül rajtam az ÚR, és életben marad a gyermek.” A negyvenkettedik zsoltár verseit énekelték a gondnokok, majd közös imádsággal zárult a gyűlés evangelizációs része.

A napirendi pontok között szerepelt a Reformáció ünnepnapján Kopácson szerveződő program részeként egy emléktábla avatásról szóló megbeszélés. Az emléktáblán a kopácsi gyülekezet tagjai és Egyházunk megemlékezik azokról a néhai gondnokokról és presbiterekről, aki a Délszláv háború óta eltelt időszak alatt hűségesen szolgálták az Urat, Istenüket. Jó lelkiismerettel és küzdelmek és külső fenyegetések ellenére is vállalták a hitük melletti kiállást, és presbiteri, gondnoki esküjük szellemében mindvégig hűek maradtak gyülekezetükhöz és egyházukhoz.

Az aktuális bírósági ügyek áttekintése során mindenki megismerhette a legutóbbi végzések tartalmát, melyekben hosszú, megpróbáltatásokkal teli időszak után a törvény megerősítette a Kopácsi Kettős János püspök és a Zsinati Elnökség által kiadott állásfoglalásokat és tényfeltárásokat. A bírósági végzések azonnali hatállyal tiltják az egyház nevével való visszaéléseket, melyek erkölcsi, anyagi tekintetben nagy károkat okoztak közösségeinknek. A jelenlévők üdvözölték a fejleményeket és reményüket fejezték ki, hogy a jövőben a földhivatali és egyéb eljárásokban a végzés szellemében járnak el azok a bel- és külhoni felekezeti képviselők, akik az elmúlt években félrevezették a világi és egyházi hivatalokat.

A következő napirendi pontban a 2004 óta minden évben megjelenő Református Kalendárium kiadásával kapcsolatos tervekről döntöttek a jelenlévők. A több ezer példányban megjelent és idén is, még karácsony előtt megjelenő kalendáriumba a gyülekezeti tagoktól is vár írásokat, fényképeket a református sajtó szolgálat.

A gyűlést az elnöklő lelkipásztor imádsággal zárta be.
A helyi gondnok – aki az országos egyház főgondnoka is, és a jelen zsinati tanácsülés házigazdája – vendégelte meg a tanács tagjait. Az ezt követő kötetlen beszélgetés során is hálaadó szavakkal köszönte meg minden résztvevő a lehetőséget, hogy Isten az embert próbáló és némaságra szorító vírushelyzetben is alkalmat adott arra, hogy hosszú idő elteltével, a júniusi kopácsi zsinatot követően a testvérek találkozhattak Hercegszöllősön. Soli Deo Gloria!

Zsinati Tanács gyűlés – Hercegszöllős, 2020.10.13.
Jelenlévők: Gajnok István, Kettős Attila, Szántó Mária, Palizs István, Lehocki János, Kiss József, Csányi Sándor, Kelemen József, Sója Bálint, Móric Zolti, Pinkert Ida, Uszodi Ferenc, Segota Belli, Varga György

Go Top