Archive For 2018-08-10

Hercegszöllősi meghívó

“A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából.” Róma 10:17

Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és

Hercegszöllősi Református Gyülekezete

(Olgina 26, Knezevi Vinogradi)

Meghívó

A Hercegszöllősi Zsinat 442. és a Reformáció 501 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartunk a Hercegszöllősi Református Templomban, melyre – és az azt kísérő programokra – szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, hozzátartozóit, barátait és ismerőseit.

Ünnepi alkalmainkra szeretettel várjuk 2018. augusztus 17-én, pénteken 17 órától:

17:00 – Ünnepi istentisztelet délvidéki gyülekezeteink tagjainak és vendégeinknek részvételével (Igehirdető: a Délvidéki Ökumenikus Püspöki konferencia delegáltja).

17:35 – Köszöntések, Úrvacsora, Hálaadó Imádság a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház helyi lelkipásztorainak szolgálatával (Kopácsi Kettős János szuperintendens, Varga György lelkipásztor, főjegyző, Csiffáry Éva lelkipásztor, Kettős Attila lelkipásztor).

17:55 – A református gyülekezet információs táblájának átadása

18:10 – A “Kultúra nyitott templomai” programsorozat könyvbemutatója: A Hercegszöllősi Kánonok. Az ünnepi kiadvány átvétele Egyházunk részéről.

18:30 – Szeretetvendégség a helyi református gyülekezet szervezésében (Gondnok: Sója Bálint, lelkipásztor: Varga György).

További információ elérhető Sója Bálint gondnoktól és Varga György református lelkipásztortól helyben, illetve az alábbi címeken: email: reformata10@gmail.com, telefon: +385 98 9308984

 

A hercegszöllősi református templom és pincészete, 2018.

Gyermek hittantábor Szentlászlón

Református gyermektábor Szentlászlón, 2018. július

 

Ebben az évben is nagy érdeklődés mellett szervezte meg a Szentlászlói Református Gyülekezet gyermek hittan táborát a gyülekezet lelkipásztora kettős Attila, és felesége, Kettős Csiffáry Éva lelkipásztor, aki a gyülekezetben végzett ifjúsági munka szervezője és házigazdája a parókián, a templomkertben és a templomban.

Református gyermektábor Szentlászlón, 2018. július

A tematika alapján összeállított programfüzet kalauzolta a gyerekeket a Bibliához, amelyből történetek alapján tanulhatták és tapasztalhatták meg, hogy Isten mennyire szereti őket, és gyermekeinek tekinti, egyformán mindannyiukat, különbségtétel nélkül.

Keresztyén gyermektábor, Szentlászló, 2018. július

Programfüzet részlet, Keresztyén gyermektábor, Szentlászló, 2018. július

Az egykor fiatal hittanosként a gyülekezetben felnőtt ifjúság tagjai a lelkipásztorok segítségére voltak idén is abban, hogy mindenki aktívan, figyelemmel vehessen részt a napi játékban, oktatásban, közös tízóraizásban és kikapcsolódásban.

Szentlászló, 2018. július

Keresztyén gyermektábor, Szentlászló, 2018. július

A mindenkihez eljutó közösségi játékok és programok során válik világossá, hogy Isten milyen kegyes a szentlászlói közösséghez. A templom, parókia, kert és a templom egységes környezete fontos annak felismerésében, hogy Krisztushoz tartozunk valamennyien és Isten és a Szentlélek közösségét nem véletlenül Szentlászlón élhetjük meg. Magyarul és horvátul egyaránt hangzik a Biblia szavain és az igei versekbe foglalt énekeken keresztül Isten üzenete, amely elkíséri a kis közösség minden felnövő tagját egész élete során.

Szentlászló, 2018. július

Keresztyén gyermektábor, Szentlászló, 2018. július

Isten áldja meg a gyermekeket, szüleiket és mindazokat, akik fáradságot nem kímélve áldozataikkal maguk is részesei lehettek a keresztyén gyülekezet krisztus feltámadásán keresztül megáldott csodájában!

Információs tábla Hercegszöllősön

 

A hercegszöllősi református információs tábla, 2018. július 25.

Hercegszöllős története és jelene 3 nyelven, 2018. július 25.

A Hercegszöllősi Református Egyházközség temploma előtt információs táblát helyezett el a gyülekezet, amely a helyi lakosság mellett az idegenből érkező látogatókat, turistákat is tájékoztatja a gyülekezet történetéről és főbb adatairól. A táblát a gyülekezet gondnoka Sója Bálint és ifjabb Sója Bálint, valamint gyülekezetünk tagjai, Mrsics Jozo és Boki helyezték talapzatra a templom déli, utca felüli oldalán.

A tábla ünnepélyes felavatására 2018. augusztus 17-én, az 1576-os Hercegszöllősi zsinatra emlékezve az istentiszteletet követően kerül sor.

Go Top