Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház

Egyházunk, a HMRKE címere, 2017.

Egyházi szervezetünk a volt Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház horvátországi területein szervezett egyház jogutódja.

A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a független Horvátországban először 1993. február 24-dikén került bejegyzésre Horvátországi Református Keresztyén Egyház néven. A Horvátországi Református Keresztyén Egyház III. Országos Zsinatán, 1999. június 12-dikén, Kopácson a nevét módosította. A Zsinat tagjai Sója Lajos országos főgondnok előterjesztése alapján és az 1. napirendi pont szerint szavazat többséggel döntöttek erről, és elfogadták, hogy „az Egyház nevében szerepeljen a „magyar” jelző. Az egyház módosított neve Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) lett. Püspöke Kopácsi Kettős János lelkipásztor. Az egyház székhelye Kopácson van.

Jelenleg Horvátországban Egyházunk, a HMRKE mellett még három egyházi szervezetben élnek református hívek.

A HMRKE-ből kivált Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház először 1999. március 4-dikén került bejegyzésre Horvátországi Református Keresztyén Egyház Püspöki Hivatal néven, egy lévita lelkész, Lángh Endre kezdeményezésére. Jelenlegi püspöke Szenn Péter pünkösdista lelkipásztor. Székhelye Laskó. 2018-ban a zágrábi misszió egy része vált ki a Kálvini Egyházból, a horvát Branimir Bučanović vezetésével.

A Kálvini Egyház szervezetéből kivált horvát ajkú reformátusok első bejegyzése 2001. májusában történt meg az általuk azóta is használt “Horvátországi Protestáns Református Keresztyén Egyház” néven, tordincai székhellyel. Vezetőjük Jasmin Milic, az Anglikán Egyház tagja (püspöke).

_________________________________________

Hungarian Reformed Christian Church in Croatia

Reformatska Kršćanska Crkva Mađara u R.H.

Ez a honlap a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház életébe, működésébe enged betekintést. Kérjük, hogy kísérje figyelemmel írásainkat és véleményét ossza meg a szerkesztőkkel az alábbi email címen: ref.croatia@gmail.com, vagy a honlapon megadott lehetőséggel.

Áldás – békesség!